Adam Węgrzyk

Adam Węgrzyk ma 33 lata. Jest mężem oraz ojcem trójki dzieci. Adam jest pastorem Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie od jego założenia.

Będąc wspierany i zachęcony przez kościół Grace Community Church w San Antonio oraz pastorów z innych zaprzyjaźnionych kościołów zagranicznych, wraz ze swoją rodziną przeprowadził się do Krakowa w celu założenia kościoła opartego na biblijnych fundamentach.

Adam jest również misjonarzem organizacji chrześcijańskiej HeartCry Missionary Society, której nadrzędnym celem jest głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa na całym świecie oraz wywyższanie Boga pośród wszystkich narodów, aby imię Jego było wszędzie znane i wielbione.

Kościół Chrześcijański w Krakowie jest oficjalnym partnerem HeartCry Missionary Society w realizowaniu tego celu w Polsce, zwłaszcza w Krakowie. Służąc jako pastor Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie, Adam kładzie szczególny nacisk na głoszenie Słowa Bożego w sposób ekspozycyjny (wers po wersie), który jest najwierniejszym oraz najuczciwszym przedstawieniem tego co Słowo Boże naprawdę mówi.