Województwo Wielkopolskie

  • Społeczność Biblijna Zdrowa Nauka z Ostrowa Wielkopolskiego.
    Kontakt: Maciej Kosatka tel 605-313-802 www.spolecznoscbiblijna.pl
  • Kościół w Poznaniu Kontakt: Tomasz Kościsty, Zakrzewo, ul Przylesie 5 tel: 606989686
  • Kościół Chrześcijan Baptystów w Kaliszu. Ul. Podgórze 1