W swoim podcaście „You and Me Both”, Hillary Rhode Clinton, żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, gościła Wiliama Barbera, afroamerykańskiego pastora oraz aktywistę politycznego i społecznego.

W swoich wypowiedziach Hillary Clinton w mocny sposób utożsamiła osobę Jezusa Chrystusa z pojęciem sprawiedliwości społecznej na kanwie działalności, jako lewicującego aktywisty, gościa jej podcastu dr Barbera. Zdaniem Clinton to Partia Republikańska w USA zawłaszczyła sobie chrześcijaństwo dopuszczając się pominięcia afroamerykańskiej części kościoła, przez co pomija również znaczną część teologii?

W swoich „teologicznych” wywodach była kandydatka na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych próbuje odpowiedzieć na pytanie czemu tak wielu młodych ludzi opuszcza kościoły. Dzieje się tak ponieważ jej zdaniem chrześcijaństwo stało się bardzo osądzające oraz wyobcowujące. W związku z tym Hillary Clinton radzi kościołowi, by przyjrzał się sobie. Prawdziwą jednak agendę odsłaniają zupełnie inne słowa pani Clinton, które padły podczas tego wywiadu.

“W jaki inny sposób mogą pojąć, że Jezus i sprawiedliwość oznacza to samo, jak nie przez uwolnienie się od upolitycznionej, krótkowzrocznej, opresyjnej religii?”

To zdanie wyraźnie obnaża stosunek Hilary Clinton do historycznego i ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo wierne nauczaniu biblijnemu, które definiuje i pokazuje grzech na bazie objawienia otrzymanego od Stwórcy, jest według niej chrześcijaństwem opresyjnym, wyobcowującym i osądzającym. Pani Clinton jest przedstawicielką lewicowych lub lewicujących środowisk politycznych w USA.

Pytanie jakie powinniśmy sobie zadać, to czy taka postawa i taki sposób myślenia jest charakterystyczny tylko dla Stanów Zjednoczonych. Czy my w Polsce nie słyszymy takiej retoryki? Czy jesteśmy wolni od ludzi takich jak Hilary Clinton i gość jej podcastu? Być może wezwanie Clinton skierowane do kościoła, by lepiej się sobie przyjrzał jest bardziej profetyczne niż myślimy?

Źródło:https://protestia.com/2020/10/06/hillary-clinton-its-time-for-the-church-to-take-a-hard-look-at-itself/

Author:

By Maciej