W tym tygodniu w historii chrześcijaństwa: Papież Urban VI umiera, Templariusze aresztowani, Marcin Luter debatuje jako kardynał.

Chrześcijaństwo jest wiarą o długiej i rozległej historii, w której na przestrzeni wieków miały miejsce liczne wydarzenia o trwałym znaczeniu. Każdy tydzień przynosi rocznice imponujących kamieni milowych, niezapomnianych tragedii, niesamowitych triumfów, narodzin, śmierci i wszystkiego innego pomiędzy nimi. Niektóre z nich, zaczerpnięte z ponad dwóch tysiącleci historii, mogą być czytelnikowi bardzo dobrze znane, a inne nieznane wcześniej.

Oto trzy rzeczy, które wydarzyły się w tym tygodniu, 11-17 października, w historii Kościoła. Obejmują one śmierć papieża Urbana VI, aresztowanie templariuszy oraz rozpoczęcie trzydniowej debaty między Marcinem Lutrem, a kardynałem.

Author:

By Maciej