Sędzia sądu federalnego zdecydował w poniedziałek, że chrześcijańska agencja adopcyjna z siedzibą w Nowym Jorku nie może być zmuszona do zamknięcia się, ze względu na jej politykę umieszczania dzieci tylko w małżeństwach heteroseksualnych.

Sędzia Sądu Okręgowego USA Mae D’Agostino wydała wstępny nakaz przeciwko nowojorskiemu Biuru ds. Dzieci i Rodziny (New York Office of Children and Family Services) po tym, jak w 2018 roku chrześcijańska agencja New Hope Family Services złożyła pozew przeciwko urzędnikom stanowym, twierdząc, że polityka organizacji oparta na wierze narusza prawo stanowe z 2013 roku, zakazujące dyskryminacji osób ubiegających się o adopcję ze względu na orientację seksualną lub stan cywilny.

W swojej decyzji D’Agostino skrytykowała OCFS za interpretację prawa, argumentując, że wniosek państwa “wykazuje pewną wrogość wobec określonych przekonań religijnych”.

Author:

By Maciej