Większość amerykańskich chrześcijan nie czuje się bezpiecznie na myśl o powrocie do kościoła. Prawie dwie trzecie amerykańskich chrześcijan ma obawy w związku z możliwością organizowania nabożeństw na żywo. Powododem jest koronawirus.

Amerykański Instytut Przedsiębiorczości przeprowadził sondaż wśród 3 504 Amerykanów od końca maja do początku czerwca, pytając ich jakie mają odczucia w temacie powrotu do kościoła. Wśród respondentów 64% stwierdziło, że “obawiają się” lub “bardzo się obawiają”

“Ludzie są niepewni, obawiają się powrotu do kościoła”, powiedział Daniel Cox, który nadzorował badanie, The Associated Press and Religion News Service.

“Widzimy wśród wiernych znaczny dyskomfort w powrocie do formalnych, osobistych praktyk religijnych”.

Podczas gdy większość ogólnej próby obawiała się, badanie AEI wykazało znaczną rozbieżność według klasyfikacji rasowej i religijnej. Biali ewangeliccy protestanci czuli się najbardziej komfortowo w uczestnictwie w nabożeństwach, przy czym 61% stwierdziło, że czuje się “bardzo komfortowo”, albo “nieco komfortowo” uczestnictwem w nabożeństwach.

Author:

By Maciej