Organizacja znana na całym świecie z obrony praw człowieka, zmieniła ostatnio zdanie w kwestii aborcji.

“Zaktualizowaliśmy nasze stanowisko, aby dostosować się do zmieniających się międzynarodowych praw i standardów dotyczących praw człowieka, by objąć nim możliwie najszerszą grupę osób i zapewnić, że odzwierciedla wszelkie bariery utrudniające dostęp do bezpiecznej aborcji oraz pełen zakres naruszeń praw człowieka spowodowanych kryminalizacją aborcji.

Nasze stanowisko w sprawie aborcji zostało ukształtowane w oparciu o lata badań i konsultacji z kobietami i dziewczętami, których życie zostało zniszczone przez restrykcyjne przepisy; a także z dostawcami usług medycznych, aktywistkami i ekspertami prawnymi.

Author:

By Maciej