1 stycznia 1993 roku Czechosłowacja pokojowo rozdzieliła się na Czechy i Słowację, co nazywano z czasem “aksamitnym rozwodem”. Ale pomimo tego, że są jednym narodem od około 75 lat, oba kraje mają bardzo różne profile religijne.

Jak wynika z ostatnich badań Pew Research Center, podczas gdy Słowacja jest w większości katolicka (63%), około siedmiu na dziesięciu Czechów (72%) jest niewierząca.

Jest to najwyższy odsetek niewierzących dorosłych w 34 krajach europejskich objętych badaniem przeprowadzonym przez Pew Research Center.
Ponadto, znacznie więcej osób na Słowacji niż w Czechach twierdzi, że wierzy w Boga (odpowiednio 69% i 29%).
W Czechach w dużej mierze świecki krajobraz religijny jest wynikiem dramatycznego spadku udziału osób dorosłych, które identyfikują się jako katolicy.

W sondażu przeprowadzonym w 1991 r. przez Times Mirror Center for the People & Press, poprzednią organizację Pew Research Center, 44% Czechów w Czechosłowacji uznało się za katolików.

Około połowa z nich (21%) uważa się dziś w Czechach za katolików. Słowacy są nie tylko w przeważającej mierze katolikami, ale również są konsekwentnie bardziej religijni, niż Czesi. Na przykład, istnieje co najmniej 20-procentowa różnica pomiędzy dwoma narodami w odsetku tych, którzy mówią, że modlą się codziennie (31% Słowaków w porównaniu z 9% Czechów), a uczestniczą w nabożeństwach co najmniej raz w miesiącu (31% w porównaniu z 11%).
Słowacy częściej mówią o religii w bardzo ważnych sprawach w swoim życiu (23% w porównaniu z 7%). Słowacy bardziej akceptują mniejszości religijne niż Czesi. Prawie połowa Słowaków (47%) twierdzi, że byliby skłonni zaakceptować muzułmanów jako członków swojej rodziny, a prawie trzech na czterech (73%) mówi to samo o Żydach.
Dla porównania, tylko 12% Czechów twierdzi, że byliby skłonni zaakceptować muzułmanów jako członków swojej rodziny, a około połowa (51%) mówi to samo o Żydach.
Podczas gdy Słowacy wydają się być bardziej tolerancyjni wobec mniejszości religijnych i mniej nacjonalistyczni, Czesi są w niektórych obszarach mniej konserwatywni społecznie. Zdecydowana większość Czechów twierdzi, że aborcja powinna być legalna we wszystkich lub w większości przypadków (84%) oraz że geje i lesbijki powinni mieć możliwość zawarcia legalnego małżeństwa (65%). Mniejsza większość na Słowacji popiera legalną aborcję (70%), a mniej niż połowa Słowaków popiera małżeństwa osób tej samej płci (47%).

Author:

By Maciej