Południowe Seminarium Baptystów zostawia nazwiska założycieli na budynkach, którzy posiadali niewolników. Tworzy natomiast stypendium dla czarnych studentów w wysokości 5 mln $

Kierownictwo Południowo Baptystycznego Seminarium Duchownego głosowało za utrzymaniem nazwisk założycieli szkoły na budynkach, którzy posiadali niewolników, ale także zaaprobowało stworzenie stypendium w wysokości 5 milionów dolarów dla afroamerykańskich studentów.

Podczas ostatniego jesiennego spotkania, powiernicy SBTS jednogłośnie głosowali za utrzymaniem nazwisk takich jak prezydent założyciel James P. Boyce i członkowie wydziału założycielskiego John Broadus, Basil Manly Jr i William Williams na różnych budynkach kampusu.

Author:

By Maciej