W czwartek 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny dokona kontroli zgodności z Konstytucją przepisu pozwalającego na dokonanie aborcji na podstawie przesłanki eugenicznej. W odpowiedzi na wyczekiwane od dawna podjęcie tematu przez TK powstała internetowa kampania #TarczaDlaŻycia.

Kampania #TarczaDlaŻycia ma na celu wyrażenie poparcia dla ochrony życia dzieci zagrożonych aborcją z powodu podejrzenia wad płodu oraz pokazanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność tego przepisu z ustawą zasadniczą jest niezwykle potrzebne i oczekiwane przez wielu Polaków. Wniosek o stwierdzenie niezgodności przesłanki eugenicznej z Konstytucją został złożony przez grupę 119 posłów na Sejm RP w listopadzie 2019 roku. Podobny dokument wnieśli posłowie w październiku 2017 roku, jednak Trybunał Konstytucyjny przez 2 lata nie podjął sprawy i w cieniu rozgrywek politycznych wniosek wygasł wraz z upływem kadencji ówczesnego Sejmu. Oznacza to, że od pierwszej próby ratowania dzieci minęły już 3 lata, a krwawe statystyki pokazują, że w tym czasie zamordowano ponad 3 tys. nienarodzonych

Źródło: https://www.pch24.pl/tarcza-dla-zycia—internetowa-akcja-przeciw-aborcji-eugenicznej-w-zwiazku-z-pracami-trybunalu-konstytucyjnego

Author:

By Maciej