Wikipedia zabrania redaktorom wyrażania sprzeciwu wobec małżeństw osób tej samej płci na swojej platformie – decyzja ta zapadła kilka miesięcy po tym, jak współzałożyciel Larry Sanger powiedział, że polityka neutralności strony była “martwa”.

Author:

By Maciej