DOKUMENT POKAZUJE: AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO ENDOKRYNOLOGICZNE UŻYWA ZWODNICZEJ TERMINOLOGI, ABY ZABEZPIECZYĆ TRANS EKSPERYMENTY NA DZIECIACH

W niedawno upublicznionym przez dr Michaela Laidlaw dokumencie znajdujemy informacje, jak medyczna organizacja potrafi rozmyć kluczowe pojęcia, by pozyskać rządowe pieniądze na badania związane z rozwojem leków hormonalnych dla osób transpłciowych. Pochodzący z 2013 roku list Towarzystwa Endokrynologicznego został wysłany do Komitetu Koordynacji Badań LGBTI przy Narodowym Instytucie Zdrowia. List ten jest ponagleniem do uruchomienia funduszy na badania, wiążące się z akceptacją idei transpłciowości, skierowanym do federalnej agencji rządu Stanów Zjednoczonych.

W liście tym czytamy: „Systematyczne badania zahamowań okresu dojrzewania dzieci, które wyrażają płciowy dysonans przed rozpoczęciem okresu dojrzewania są potrzebne by oszacować potencjalne korzyści lub zapobiegania fizycznemu rozwojowi, które byłoby przeciwne do płci dziecka postrzeganej podczas dojrzewania…Badania są konieczne dla rozwoju właściwych formuł pediatrycznych dla stosowania terapii hormonalnych…Zalecamy, by zostały wdrożone stosowne zasoby finansowe, aby instytucje [NIH] mogły z sukcesem wdrożyć długoterminowe plany badań.”

List zawiera stwierdzenie, że takie badania są koniecznie aby dokonywać odkryć na polu terapii dla pacjentów transpłciowych oraz międzypłciowych, włączając w to zarówno tych, którzy cierpią na rzadkie schorzenia genetyczna znane jako zaburzenia rozwoju płciowego, jak i tych którzy sami identyfikują się jako płeć przeciwna w ramach szerzonego przez różnego rodzaju grupy hasła „tożsamości płciowej”. Ten termin został współcześnie wymuszony na publicznej debacie, jako odzwierciedlający istotę ludzkiej płciowości bez odwoływania się płci biologicznej.

W liście z 2013 czytamy: „Fundamentalne zagadnienie w ramach edukacji, szczególnie istotne dla potrzeb zdrowotnych pacjentów, którzy doświadczają zróżnicowań w seksualnym i reproduktywnym rozwoju, to stereotypowe podejście społeczeństwa do płci jako konceptu binarnego.”

Author:

By Maciej