Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w protestach w Hiszpanii przeciw reformie edukacji, zakładającej m.in. wprowadzenie permisywnej edukację seksualnej już dla 6 letnich dzieci i wyposażenie ich w “wiedzę na temat różnorodności seksualnej”.

„Podczas zajęć w szkole podstawowej uczniowie muszą poznać i ocenić ludzki wymiar seksualności w całej swojej różnorodności” czytamy w projekcie ustawy, którą przegłosował hiszpański Sejm (trafiła do Senatu).

Author:

By Maciej