Dopiero pod koniec lat 60 uznano Aborygenów za ludzi. Wcześniej wpisani byli oni do oficjalnej księgi flory i fauny.W 1967 roku Aborygenom przyznano pełne prawa obywatelskie. Warto dodać, że są oni rdzennymi mieszkańcami Australii i przed przybyciem Europejczyków ich populacja liczyła od 300 do 750tys.

Kontakt z Europejczykami spowodował znaczne zmniejszenie się populacji mieszkańców. Nowi osadnicy zagarniali dla siebie żyzne tereny i spychali rdzennych mieszkańców w głąb kontynentu. Aborygeni wymierali z powodu braku pożywienia, nieznanych im chorób przyniesionych przez Europejczyków, okrutnego traktowania przez kolonizatorów i polityki kolejnych rządów Australii.

Na początku 20-tego wieku ich populacja wynosiła zaledwie około 66 tysięcy. W latach 30. 20-tego wieku wprowadzono politykę przymusowej asymilacji wobec Aborygenów i stosowano ją aż do połowy lat 60. W ramach tej polityki dzieci odbierano rodzicom i umieszczano w specjalnych ośrodkach, lub białych rodzinach separując od dziedzictwa kulturowego i wychowując na styl zachodni.

Źródło : Śladami przeszłości (Facebook)

Author:

By Maciej