Podczas gdy wpływ pandemii na zdrowie psychiczne jest źródłem niepokoju dla wielu ludzi, Gallup Poll stwierdził, że Amerykanie, którzy często chodzili do kościoła, byli bardziej skłonni powiedzieć, że ich zdrowie psychiczne w tym roku było “doskonałe”.

Ogólnie rzecz biorąc, około jedna trzecia Amerykanów (34%) opisała swój stan zdrowia psychicznego jako “doskonały”, w porównaniu z 43% w zeszłym roku.

Wśród tych, którzy chodzili do kościoła co tydzień, liczba ta wzrosła do 46%, a nawet wzrosła w stosunku do zeszłorocznych danych, gdy 42% powiedział to samo.

Spośród tych, którzy uczęszczali do kościoła prawie co tydzień lub co miesiąc, nieco ponad jedna trzecia (35%) stwierdziła, że ich zdrowie psychiczne było doskonałe.

Gallup bada Amerykanów w temacie ich zdrowia psychicznego, w listopadzie każdego roku od 2001 roku.

Zazwyczaj proporcja oceniająca zdrowie psychiczne jako “doskonałe” lub “dobre” wahała się od 81% do 89% każdego roku, ale w tym roku spadła do nowego niskiego poziomu 76%.

Gallup stwierdził, że wyniki były “niewątpliwie efektem pandemii koronawirusa, który nadal głęboko zakłóca życie ludzi, ale może również odzwierciedlać poglądy na temat wyborów i stosunków rasowych, z których oba były bardzo często w umysłach Amerykanów w tym roku”.

Źródło: The Christian Post

Author:

By Maciej