Thomas Watson urodził się prawdopodobnie w Yorkshire.
Studiował w Emmanuel College w Cambridge,gdzie w 1639 roku uzyskał bakalaureat nauk humanistycznych[Bachelor of Arts],a w 1642 roku Magisterium [Master of Arts].

W czasie studiów w Cambridge dał się poznać jako pilny student. Po zakończeniu nauki przez pewien czas mieszkał u rodziny purytańskiej damy Mary Vere, wdowy po Sir Horacym Vere, baronie Tilbury.

W 1646roku Watson został wykładowcą -kaznodzieją w kościele św.Szczepana w Londynie. Służbę tę pełnił przez około dekadę,a następnie przejął obowiązki proboszcza tego kościoła, które wykonywał przez kolejne sześć lat. Ok 1647r. Watson ożenił się z Abigail Beadle ,córką Johna Beadle’a,pastora purytańskiego z hrabstwa Essex . W okresie 13 lat wspólnego pożycia urodziło im się przynajmniej siedmioro dzieci, przyczym czworo z nich zmarło w dzieciństwie. W czasie wojny domowej Watson wyrażał swoje silne prezbiteriańskie przekonania. Z drugiej strony podkreślał także swoją sympatię do króla. Wraz z innymi pastorami prezbiteriańskimi udał się osobiście do Olivera Cromwella, by zaprotestować przeciwko egzekucji króla.
w 1651 roku został wtrącony do więzienia razem z Christopher Love’em, Wiliamem Jenkynem i kilkoma innymi duchownymi za udział w spisku mającym na celu przywrócenie monarchii.

Love został ścięty, zaś Watson i pozostali zostali zwolnieni po złożeniu podania o łaskę. W 1652 roku Watsona formalnie przywrócono do urzędu pastora Kościoła w Walbrook w Londynie. W 1662roku po wejściu w życie „Ustawy o ujednoliceniu”, został usunięty z urzędu pastora.

Pomimo to kontynuował głoszenie kazań na zgromadzeniach prywatnych zawsze, ilekroć miał ku temu okazję – w stodołach, domach i lasach.
W 1666 roku, po Wielkim Pożarze Londynu ,Watson przygotował dużą salę na miejsce odbywania nabożeństw,przyjmując każdego chętnego.
W 1672 roku, po wejściu w życie „Deklaracji pobłażliwości” Watson uzyskał licencję duchownego zgromadzenia w budynku Crosby Hall, położonym niedaleko ulicy Bishopsgate, należącym do Sir Johna Linghama, protektora dysydentów.
Przez trzy lata kazania w tym zgromadzeniu wygłaszał sam Watson. Później dołączył do niego Stephen Charnock, który aż do śmierci w 1680 roku usługiwał wspólnie z Watsonem. Watson pracował dopóty, dopóki pozwalał mu na to stan zdrowia.

W 1686 roku wycofał się ze służby i przeniósł do Barnston w hrabstwie Essex, gdzie nagle zmarł podczas modlitwy. Został pochowany w grobowcu swojego teścia, który pełnił służbę duszpasterską w Barnston.
Watson był kaznodzieją i pisarzem.

Jego reputację umocniła zawarta w jego pismach głębia doktrynalna, klarowność wyrażeń, ciepła duchowość, miłość do praktycznego zastosowania nauki oraz umiejętnie podane ilustracje. Do dzisiaj jego książki cieszą się dużą poczytnością.

Redakcja Maciej Stasiak

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.