Węgry uchwalają poprawkę do konstytucji definiującą małżeństwo jako małżeństwo między mężczyzną a kobietą, zakazującą adopcji przez pary homoseksualne.

Naród wschodnioeuropejski Węgier przyjął poprawkę do konstytucji, która zachowa definicję małżeństwa jako związku między jednym mężczyzną, a jedną kobietą.

Dziewiąta poprawka do ustawy zasadniczej Węgier (odpowiednik konstytucji tego kraju), została uchwalona w zeszłym tygodniu przez parlament. Poprawka ta, którą poparł premier Viktor Orban, zmieni sekcję L ust. 1 ustawy zasadniczej, aby otrzymała brzmienie:

“Węgry chronią instytucję małżeństwa jako związku między mężczyzną i kobietą a rodziną, jako podstawy przetrwania narodu. Podstawą rodziny jest małżeństwo i relacja rodzic-dziecko. Matka jest kobietą, ojciec jest mężczyzną”.

“Główną zasadą jest to, że tylko małżeństwa mogą adoptować dziecko, to znaczy mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem”, powiedziała minister sprawiedliwości Judit Varga, która wysłała poprawkę do Parlamentu w zeszłym miesiącu.

Powiedziała także, że będzie ona również działać na rzecz zapewnienia “wszystkim dzieciom edukacji opartej na wartościach kultury chrześcijańskiej Węgier i gwarantuje niezakłócony rozwój dziecka w zależności od jego płci w chwili urodzenia”.

“Ustawa zasadnicza Węgier to żywe ramy, które wyrażają wolę narodu, formę, w jakiej chcemy żyć” – napisał Varga w części uzasadnienia projektu.

Author:

By Maciej