Sędzia federalny orzekł, że mężczyzna skazany za zgwałcenie swojej 10-letniej córki, będzie mógł uzyskać operację zmiany płci podczas pobytu w więzieniu, opłacaną na koszt podatników.

W orzeczeniu z początku tego miesiąca, amerykański sędzia okręgowy James Peterson zatwierdził wniosek Marka Allena Campbella, 49-letniego mężczyzny z Wisconsin, o poddanie się operacji zmiany płci. Mężczyzna nosi teraz imię “Nicole Rose” i jest identyfikowany jako kobieta od 2013 roku, kiedy to po raz pierwszy poprosił o przeprowadzenie operacji.

Campbell pozwał Zakład Poprawczy w 2016 roku po tym, jak odmówiono mu operacji, argumentując, że jego prawa zostały naruszone na mocy Ósmej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zabrania okrutnych i niezwykłych kar. Zezwolono mu na przebranie się za kobietę, poddanie się zabiegom z wykorzystaniem hormonów płciowych oraz skorzystanie z porad w Racine Correctional Institute. Campbell został skazany na 34 lata po tym, jak w 2007 roku przyznał się do winy za wielokrotne napaści na tle seksualnym pierwszego stopnia na dziecko. Mimo, że pozew Campbella z 2016 roku został odrzucony, Peterson zauważył w swoim orzeczeniu, że Departament Więziennictwa zażądał, aby w przypadku zlecenia operacji, zatrzymać Campbella na rok w zakładzie karnym Taycheedah, największym państwowym więzieniu dla kobiet. “Ta prośba była zaskoczeniem”, napisał Peterson, “ponieważ wcześniej DOC wyznaczał każdego więźnia z penisem do więzienia dla mężczyzn, bez względu na jego płeć”.

W styczniu trzyosobowy skład piątego okręgowego sądu apelacyjnego orzekł przeciwko obowiązkowemu stosowaniu zaimków transseksualnych. Orzeczenie federalne koncentrowało się na sprawie transseksualnego przestępcy seksualnego, Normana Varnera, który został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej i zażądał, aby odwoływać się do zaimków żeńskich w dokumentach sądowych i nazywać go “Katherine Nicole Jett”.

Źródło The Christian Post

Author:

By Maciej