Większość ludzi, którzy nigdy nie byli w związku małżeńskim, nadal ma nadzieję na “zawiązanie węzła” – sondaż

Nadzieje na małżeństwo są nadal powszechne, pomimo rosnącej liczby osób, które decydują się nie zawierać małżeństw, zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Gallupa.

Coroczne badanie wartości i przekonań wykazało, że zdumiewające 81% Amerykanów, którzy nigdy nie zawarli małżeństwa, nadal pragnie pewnego dnia wstąpić w związek małżeński.

Jest to więcej niż 78%, którzy powiedzieli to samo w 2013 roku, kiedy Gallup przeprowadził ostatnie sondaże wśród Amerykanów w tej sprawie.

Inne wyniki badania Gallupa pokazują, że większość Amerykanów uważa seks poza małżeństwem (72%) i posiadanie dziecka poza małżeństwem (66%) za moralnie akceptowalne.

Przeważająca popularność idei małżeństwa stoi w jawnej sprzeczności z ciągłym spadkiem faktycznej liczby zawieranych małżeństw.

Według danych federalnych, liczba Amerykanów biorących ślub osiągnęła historycznie niski poziom w 2018 roku.

Statystyki z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazały, że wskaźnik zawierania małżeństw wynosił tylko 6,5 małżeństw na 1000 osób – jest to najniższy poziom od czasu, gdy w 1867 roku zaczęły się rejestry federalne.

Author:

By Maciej