Nowe, powyborcze badanie opinii publicznej wykazało, że większość z wyborców prezydenta Joe Bidena nie wierzy, że Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący, doskonałym i sprawiedliwym Stwórcą, który rządzi dzisiaj wszystkim na niebie i na ziemi.

Centrum Badań Kulturowych na Chrześcijańskim Uniwersytecie Arizony opublikowało tydzień temu czwarty, dokładny raport powyborczy. Badanie to skupia się na poglądach wyborców Bidena, Trumpa oraz wyborców i dorosłych obywateli jako grupy. Z pośród grupy reprezentatywnej 1000 obywateli wyborcy Joe Bidena stanowili grupę 426 osób, a wyborcy Donalda Trumpa 387.

Chociaż aż 65% wyborców Bidena identyfikuje się jako chrześcijanie, to większość z nich, bo aż 56% twierdzi, że jest raczej „duchowa niż religijna”, a 57% przyznaje, że nie jest „głęboko” oddana praktykowaniu religii, którą wyznają. Oprócz tego większość z tych wyborców nie zgadza się z chrześcijańskim nauczaniem.

Aż 68% z tej grupy wierzy, że Duch Święty nie jest żywą osobą, ale symbolem Bożej obecności, mocy i czystości. 63% głosujących na Bidena odrzuca pogląd, że Bóg jest wszechmogący, wszystkowiedzący, doskonałym i sprawiedliwym Stwórcą, a 72% wierzy, że osoba ogólnie dobra, lub która czyni dobre uczynki względem innych zasłuży sobie na miejsce w niebie.

Tylko 30% zgadza się z tym, że Biblia jest aktualnym lub natchnionym Słowem Bożym i nie zawiera błędów. 75% wskazuje na coś innego poza Biblią, jako na swoje najbardziej zaufane źródło moralności, włączając do tej kategorii swoje własne uczucia, doświadczenia, przyjaciół oraz rodzinę.

Dla 79% wyborców obecnego prezydenta USA, posiadanie wiary jest ważniejsze niż to, jaką wiarę się wyznaje. Aż 74% z nich nie chce zbytnio utożsamiać się z Chrześcijaństwem. 75% uważa, że identyfikowanie prawd moralnych jest kwestią indywidualnego sumienia oraz, że nie istnieją obiektywne normy, które odnoszą się do wszystkich ludzi.

W przypadku aborcji 60% wyborców Bidena uważa, że Biblia nie uczy jasno na ten temat. Tylko 15% uważa, że wiara w Jezusa, jako Zbawcę jest konieczna, by pójść do nieba.

29% głosujących na Joe Bidena nie wierzy w Boga, nie myśli o Nim lub uważa, że istnienie Boga nie może być poznane, 27% uczęszcza do kościołów protestanckich, 21% do kościoła rzymskokatolickiego, 13% do kościołów niedenominacyjnych, 9% nie są chrześcijanami. Spośród wyborców Donalda Trumpa 42% to protestanci, 21% katolicy, 13% chrześcijanie niedenominacyjni, 7% stanowili niechrześcijanie, a 18% to osoby, które nie wierzą w Boga, nie myślą o Bogu czy uważają, że nie mogą poznać czy Bóg istnieje czy nie.

Źródło: Christian Post

Author: Bartek

By Bartek