Chrześcijańscy liderzy wyrazili rozczarowanie faktem, że Bethany Christian Services, największa protestancka agencja adopcyjna w Stanach Zjednoczonych ogłosiła, że oferuje swoje usługi parom LGBT.
W poniedziałek, organizacja z siedzibą w Michigan, wydała oświadczenie, że będzie umieszczać dzieci w rodzinach LGBT na terenie całego kraju. W oświadczeniu dla Christian Post, Nathan Bult, zastępca prezesa ewangelikalnej organizacji, powiedział, że wiara w Jezusa jest centralna dla misji ich organizacji ale nie chcą zajmować stanowiska doktrynalnego w sprawach, które różnią chrześcijan.
„Zdajemy sobie sprawę, że sprawy doktrynalne są ważne, ale dla nas najważniejszym celem jest znaleźć dzieciom rodzinę, która zapewni im bezpieczne warunki. W przeciwieństwie do innych organizacji współpracujemy z kościołami aby szukać rodzin dla możliwie jak największej liczby potrzebujących dzieci w środowisku, które podziela nasze wartości.
Aby osiągnąć nasze cele budujemy koalicję z jak najszerzej rozumianym chrześcijaństwem aby znajdować rodziny i środki dla dzieci. Ludzie, którym służymy zasługują na poczucie, że się liczą, zasługują na bezpieczeństwo, miłość i rodzinę. Potrzeby są ogromne i postanowiliśmy przyjąć podejście, że każda pomoc się przyda.
Wierzymy, że chrześcijanie o różnych poglądach mogą połączyć się w naszej misji okazywania współczucia na wzór Jezusa. To ambitna misja i możemy ją wypełnić tylko wszyscy razem.”
Agencja ogłosiła, że będzie szkolić wszystkich swych pracowników, także tych, którzy dotąd nie pracowali z parami LGBT.
Decyzja organizacji spotkała się z wyrazami rozczarowanie ze strony wielu pastorów i liderów chrześcijańskich.
Al Mohler, przewodniczący Konwencji Południowych Baptystów stwierdził, że otwierając się na usługi dla środowiska LGBT agencja spełnia żądania moralnych rewolucjonistów.
„Rewolucjoniści moralni domagają się dzisiaj by w naszym społeczeństwie każda jednostka, każda instytucja, każda szkoła, denominacja religijna, każda agencja adopcyjna wykonały obrót o 180 stopni. W tym przypadku oznacza to kapitulację, poddanie się żądaniom środowiska LGBT, a mówimy tylko o szeroko pojętej lewicy w Stanach Zjednoczonych.”
Widzimy dziś czołową kolizję pomiędzy organizacją taką jak Bethel, która dotychczas była w swej służbie oddana chrześcijańskiemu rozumieniu rodziny i małżeństwa, seksualności i płci… a rządem, twierdzi Mohler.
Uważa on, że Bethany poświęciła przekonania chrześcijańskie na rzecz zachowania współpracy z rządem. Chrześcijanie muszą zrozumieć, że jeśli przedefiniujemy małżeństwo, rodzinę, rodzica to przedefiniujemy cywilizację, mówi Mohler.
Jim Daly, przewodniczący Focus on Family, napisał, że Bethany nie powinno wybierać pomiędzy wiernością głębokim przekonaniom chrześcijańskim a służeniem dzieciom i rodzinom. Żaden rząd nie powinien mówić organizacji chrześcijańskiej jak ma prowadzić swoją misję, a tym bardziej zmuszać do wypierania się swoich głębokich przekonań, mówi Daly.
Daniel Akin, prezes Seminarium Teologicznego Południowych Baptystów, powiedział, że decyzja Bethel bardzo rozczarowuje, gdyż jest wyrazem kapitulacji pod naporem presji współczesnej kultury. Dzieci potrzebują mamy i taty oraz bezpiecznego domu, poddanego wartościom biblijnym, zaznaczył.
Jestem rozczarowany tą decyzją, jak wielu innych, mówi Russel Moore, prezes Komisji Południowych Baptystów w do Spraw Etyki i Wolności Religijnej. Ten ruch będzie ze szkodą dla innych chrześcijańskich organizacji służących sierotom na podstawie swego wyznania wiary, które jeszcze nie skapitulowały pod naporem współczesnych nacisków.
Pomimo, że wcześniej Bethany odsyłała pary LGBT do innych agencji to rozpoczęła umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych LGBT w 2019 po batalii prawnej w stanie Michigan. Wtedy organizacja twierdziła, że jej wartości nie zmieniły się a cel pozostaje jeden, służyć dzieciom w potrzebie.

Źródło:The Christian Post

Author: Bartek

By Bartek