Sędzia wydał wyrok, że poglądy na pandemię mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
Sąd w Windsor, w prowincji Ontario, zasądził, że osobiste, głośno wyrażane poglądy na temat nie istnienia COVID 19 mają decydujący wpływ na przyznanie opieki nad dziećmi.
Sędzia w Windsor, George W. King, odmówił prawa do opieki naprzemiennej mężczyźnie, z powodu jego sprzeciwu wobec noszenia masek i zdecydował, że rodzić nie podejmie właściwych środków bezpieczeństwa a przez to zdrowie dzieci będzie zagrożone.
W uzasadnieniu czytamy, iż mężczyzna wierzy, że pandemia jest oszustwem oraz publicznie przechwalał się, że nie będzie stosował się do narzuconych środków ostrożności jak noszenie masek czy dystans społeczny.
Zdrowie i dobrostan dzieci nie powinien być zagrożony przez opiekunów, ani przez ich publiczną działalność, ani promocję własnych poglądów, napisał sędzia.
Eksperci prawa stwierdzają, że wyrok ten jest zgodny z liną orzecznictwa wydawanego do tej pory w sprawach dotyczących zdrowia dzieci ale jest wyjątkowy, ponieważ wyznacza nowe standardy i zawiera język typowy dla pandemii COVID 19.
Ze względu na dobro dzieci, nie podano nazwiska mężczyzny, który jest aktywnie zaangażowany w protesty przeciwko lock downom w mieście.
Doszedłem do wniosku, że zachowanie pozwanego jest podyktowane jego światopoglądem. Wszystko inne jest mu podporządkowane, wliczając zdrowie jego dzieci, ale nie tylko, czytamy w orzeczeniu sędziego Kinga.
Sędzia podkreślił, że ojciec ma prawo do swoich poglądów i do wyrażania ich w sposób zgodny z prawem, problemem jest jednak ich wpływ na zdrowie dzieci.
Poprzednio mężczyzna miał przyznaną opiekę nad dziećmi od piątku do niedzieli wieczorem. Według nowego orzeczenia, może on spotykać się z dziećmi trzy razy w tygodniu pod nadzorem, w centrum spotkań, gdzie będzie musiał się poddać wszelkim procedurom bezpieczeństwa by w ogóle mieć dostęp do dzieci.
Wolność wyrażania poglądów ograniczona
Yavad Hamid, prawnik specjalizujący się w prawach człowieka z Ottawy, powiedział, że ludzie mają prawo do wyrażania swoich poglądów, ale jest ono ograniczone do punktu, w którym zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka.
Nie jest to więc tylko sprawa wolności sumienia, wolności wyrażania poglądów chroniona przez Kartę Praw i Swobód Kanady, ale sprawa potencjalnej zależności i wpływu działań ludzi na bezpieczeństwo innych osobób, powiedział.
Gerald Cradock, profesor socjologii na Uniwersytecie Windsor, specjalizujący się w tematyce dziecięcej, powiedział, że niezależnie od poglądów rodziców, sędziowie muszą przede wszystkim zwracać na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Sędzia uważnie wyjaśnia, że chodzi tutaj głównie o najlepszy interes dzieci, mówi profesor. Ojciec w tej sprawie podkreślał swoje prawa, niejako stawiając prawa wszystkich innych jako pochodne praw ojca.
Problemy zdrowia i bezpieczeństwa
Cradock sugeruje, że problemy zdrowia i bezpieczeństwa związane z COVID 19 w swej istocie nie różnią się od innych dysput, z którymi rodzice stawiają się przed sądem. Akurat tu chodzi o COVID, ale jest wiele takich punktów zapalnych, które cyklicznie muszą rozstrzygać rozwiedzeni rodzice, mówi.
Ten aspekt sprawy porusza również Candee MacCarthy, prawniczka z Nowej Szkocji. Duże sprawy dotyczyły na przykład szczepionek czy transfuzji krwi, sądy mają więc wiele przykładów spraw o podobnej tematyce, tylko, że teraz będą one dotyczyły innej choroby.
MacCarthy również wyraziła zadowolenie, że nowe sprawy, jak ta zostają dokładnie opisane i są dostępne w środowisku prawniczym. To, że sędzia opublikował wyrok, jest jak sądzę, ukłonem w stronę prawników, jak radzić sobie z podobnymi sprawami poza salą sądową i jak tworzyć prawo oparte na precedensie aby orzecznictwo było zgodne z linią orzekania w tym typie spraw, mówi.
Decyzje dotyczące szczepień
Sędzia King nazwał błędnymi informacje o nieistnieniu COVID 19, które zamieszczał mężczyzna w internecie, zwracając uwagę na wzrost hospitalizacji i zgonów z powodu wirusa oraz wpływu jaki ma on na osoby zapewniające opiekę zarażonym wymuszając opóźnienia w interwencjach medycznych, co jest podatkiem jaki musimy zapłacić z powodu wpływu wirusa na system.
Długotrwały wpływ na zdrowie społeczeństwa z powodu odroczenia procedur medycznych z powodu innych schorzeń jest dzisiaj nie do ocenienia, pisze sędzia. Wszystko to dzieje się w chwili, gdy pewien procent obywateli naszego kraju, wliczając w to pozwanego, zaprzecza istnieniu, wpływowi i znaczeniu COVID 19.
Wyrok przekazuje matce podjęcie decyzji co do szczepienia dzieci. Podkreśla również, że odebranie prawa do opieki naprzemiennej będzie miało zastosowanie tylko w warunkach pandemii i może być przywrócone wraz z jej wygaśnięciem.
Autor: Jacob Barker

Author: Bartek

By Bartek