Ralph Venning urodził się w Hrabstwie Devonshire jako syn Francisa i Joan Venningów .Studiował w Emmanuel College w Cambridge gdzie w 1646 roku uzyskał bakalaureat [Bachelor of Arts], a w 165 roku Magisterium [Master of Arts].

Przez około 12lat Venning był kaznodzieją wykładowcą w kościele św Olafa w londyńskiej dzielnicy Southwark, gdzie dał się poznać jako znakomity kaznodzieja. W swojej służbie duszpasterskiej kładł nacisk na praktyczne życie Chrześcijańskie, szczególnie wspieranie ubogich. Zbierał tysiące funtów na potrzebujących. W okresie Protektoratu Cromwella powierzono mu obowiązek – badania kandydatów na kapelanów w marynarce wojennej. W 1657 r.został kaznodzieją – w kosciele św.Marii Magdaleny.

Następnie został asystentem ” Roberta Braggea”(1627-1704) Astoria zboru independentów w Pewteres Hall przy Fenchurch. Venning pełnił tę służbę, aż do śmierci w 1674. Pochowano go na cmentarzu dysydentów w Bunchiel Fields

Author:

By Maciej