O autorze

Martyn Lloyd- Jones (ur. 20 grudnia 1899, zm. 1 marca 1981) – jeden z najważniejszych teologów ewangelikalnych XX wieku. Dr Lloyd- Jones pracował jako prezbiter Kaplicy Westminsterskiej w Londynie przez 30 lat. W swoich pracach odwołuje się do reformowanych korzeni oraz prawd wiary, dlatego jego książki są dziś świadectwem autentycznej wiary. Bardzo mocno przeciwstawiał się liberalnej teologii oraz odejściu od fundamentu protestantyzmu i ewangelikalnego stylu życia, co mocno można odczuć w jego twórczości.

O wydawcy

Wydawnictwo Legatio jest częścią Fundacji Legatio, która powstała w 2005 roku przy Zborze Ewangelicznych Chrześcijan we Włocławku. Wydawnictwo zajmuje się publikowaniem wartościowej literatury chrześcijańskiej, która wzbogaca rynek pozycji ewangelikalnych w Polsce. Pozycje wydawane przez Legatio mają na celu propagowanie biblijnej wiedzy o Bogu i człowieku przez lepsze rozumienie Pisma Świętego, budowanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela grzeszników, wyposażanie i zachęcanie członków lokalnych wspólnot do działania na rzecz kościoła, pobudzanie do świadomego krzewienia i obrony wiary.

Próba Wiary – Psalm 73

Wielu pisarzy chrześcijańskich, apologetów próbowało pisać o próbach w życiu chrześcijanina. Jest to temat niezwykle poczytny w każdym czasie. Niewielu jednak udało się to zrobić z taką dokładnością jak Martynowi Lloydowi- Jonesowi w Próbie Wiary. Książka stanowi analizę psalmu 73 w nawiązaniu do prób wiary, gdyż obrazuje on człowieka zachwianego próbą, który ponownie odkrywa Bożą wielkość. Wraz z autorem przemierzamy drogę psalmisty, ponieważ każdy jego krok jest dla nas nauką. Wszystkich nas dotykają chwile ciężkie, zwątpienia, pytania i potknięcia. Wspaniałe studium psalmu 73 jest okazją do nauki pokory, mianowicie ukazuje naszą słabość w obliczu mocy Boga.

Dlaczego?

Rozglądając się dookoła widzimy Świat, ludzi ,,szczęśliwych”, którym się powodzi. Są radośni i beztroscy, podczas gdy na nas spadają kolejne problemy. Naturalnie rodzi się pytanie : Dlaczego? Dogłębna analiza ukazuje, iż odczucia, stan i emocje psalmisty są bardzo podobne do naszych, kiedy napotykamy na trudności. Dr Lloyd -Jones w swojej książce odsłania także drogę męża Bożego w stawianiu czoła przeciwnościom. Jest to sposób otwarcie wynikający z samego psalmu, Boże przypomnienie dla wierzących. Dokładna analiza pozwala nam zobaczyć samych siebie, a także sytuacje, które sami tworzymy w obliczu potknięć. Autor wskazuje na źródło naszych wahań i zwątpień w bardzo jasny sposób. Książka ukazuje także fundament wiary, na którym możemy się oprzeć, kiedy wydaje się, iż nic nas nie uchroni przed upadkiem .

Podsumowanie

Książka „Próba Wiary” jest dobrą pozycją dla wszystkich chrześcijan, ponieważ nie tylko mówi o próbach ale jest uniwersalnym studium Słowa. Pozwala popatrzeć na nasze próby z innej strony, gdyż rozważając wraz z autorem Psalm 73 odnajdujemy odpowiednią postawę wobec Boga i otaczającego świata. Możemy odnaleźć pocieszenie i wytchnienie oparte o Słowo Boże. Martyn Lloyd- Jones wskazuje na te prawdy biblijne, dzięki którym możemy trwać niezachwianie, mianowicie działanie łaski, pewność zbawienia czy wytrwanie świętych. Są to prawdy, do których powinniśmy wracać tak często, jak tylko się da, ponieważ często w obliczu przeciwności o nich zapominamy.

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.