Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego

1 List do Koryntian 13,4.5

Dziś usłyszałem takie oto zdanie:

„Nie słuchajcie ludzi, którzy twierdzą, że dary Ducha Świętego przeminęły (…) bo ci ludzie nie wiedząc co czynią, służą samemu diabłu”.

W wypowiedzi tej wrzucono również do jednego worka cesacjonistów z tymi, którzy otwierają swoje Kościoły na Lgbt itp…. Uważam za najwyższy szczyt niegodziwości nazywać braci w Chrystusie „sługami diabła”, dlatego, że rozumieją inaczej temat cudów i darów Ducha. Dziwne jest również to, że osoba wypowiadająca te oszczerstwa równocześnie twierdzi, że „szanuje cesacjonistów” … Przypomniam, że cesacjonizm nie uczy o tym , że Duch Święty przestał działać. Jak moglibyśmy funkcjonować jako chrześcijanie, gdyby nie działanie Świętego Ducha Bożego!? To byłby absurd ! Gdyby któryś z cesacjonistów twierdził, że „Duch Święty już nie działa” , to trudno byłoby nazywać takiego człowieka chrześcijaninem.

Pogląd cesacjonizmu mówi o tym, że Duch Święty nadal działa w wierzących – nadal dochodzi do uzdrowień i cudów – jednak nie są one dokonywane przez ludzi obdarzonych specjalną mocą, gdyż era apostolska skończyła się prawie 2000 lat temu. Duch Święty jest nadal Duchem Świętym – ustanawia starszych (Dz.A. 20, 28) , prowadzi zbory (Obj 2, 29), przekonuje świat przywodząc do pokuty (J 16, 8-11), a Jego największym dziełem jest cud nowych narodzin tych, których Ojciec przyprowadza do Syna (J 3,3.5; 6,44).

Prawda jest taka, że powyższe wynikające z braku podstawowej wiedzy oskarżenia, nie przyczyniają się do budowania ciała Chrystusowego, ale do rujnowania go. To bezpodstawne kłamstwa wynikające z karkołomnej interpretacji Biblii, świadczące o totalnej ignorancji faktów wynikających z podstaw teologii. Pragnę przypomnieć, że to sam diabeł „oskarża dniem i nocą braci Chrystusa” (Obj 12,10). Nie naśladujmy „ojca kłamstwa”. Trzymajmy się wiernie Bożego Słowa i nie słuchajmy ludzi, którzy przekręcają Boże Słowo oraz oczerniają innych po to, by zyskać rozgłos. To nie jest Boża droga!

Niech łaska Boża i miłość Pana Jezusa będzie rozlana w naszych sercach, wszak nie postępuje ona „nieprzystojnie”.

Avatar

By Radosław Lewandowski

Urodzony w 1987 r. Mąż Małgosi i ojciec Filipa. Narodzony na nowo w 2017 roku. Pastor i założyciel Zboru Chrześcijańskiego w Szczecinie.

One thought on “Miłość nie postępuje nieprzystojnie”

Comments are closed.