Gdy Mojżesz pasał owce Jetra, swojego teścia, kapłana Madianitów, poprowadził stado poza pustynię i przybył do góry Bożej  do Horebu

Księga Wyjścia 3,1

Maszę haja Rana syn yitro Tanań Cohen misyan naha syn ahar midbar bo el Har elohim horeb,, Ksiega Wyjścia 3,1.

Tekst masorecki

I Obraz

Mojżesz prowadzi stado owiec ,, na tył,, -,,ahar” pustyni – Mojżesz poprowadzi Izrael pod górę Horeb – Synaj.

Horeb ( chorew) – czyli pustkowie, inne określnie góry Synaj ( Wj 19,11) lub pasma gór,  w którym góra Synaj była położona.

II Obraz

Mojżesz przychodzi do góry Bożej, do Horebu – ,, bo el Har elohim horeb,, – Przyjść w kierunku ( el ) góry Boga Horeb.

Wyjaśnienie słowa el:

Elohim – Bogowie – 2598 ( ilość wystąpień w ST)  – Rodzaju 1:1

EL – Bóg – 248 ( ilość wystąpień w ST ) – Rodzaju 14, 18 (można również tłumacz.- ku czemuś, do czegoś

El i końcówka – 60 ( ilość wystąpień w ST ) – Prawa 32:15

Przez pierwsze 13 rozdz. słowo Bóg  występuje w liczbie mnogiej a w liczbie pojedynczej pojawia się dopiero  w 14 rozdz.

Słowo Elohim czyli Bogowie pojawia się od początku Rodz. 1: 1-5

Słowo  El pojawia się dopiero  w Rodz. 14 :18 – 20

Słowo El ELJON  – Rodz 14,18 – tzn Bóg Najwyższy

Słowo El – tzn Bóg ,co wczesniej można przetłumaczyć ,, w kierunku”

Mojżesz przybył na górę Bożą, aż do Horeb,, – Mojżesz przybył ( został poprowadzony przez Ducha Bożego EL –  w kierunku / Bóg ) na górę Bożą ( do Boga JHWH – Har Elohim horeb).

Mojżesz kieruje się  – idzie do Boga nie wiedząc o tym ( jego motywy, pragnienia są skoncentrowane na wypasie owiec ). Mojższesz sam z siebie nie ma pragnienia przyjścia do Boga. To pragnienie jest nieaktywne ( martwe ). To Bóg JHWH ,, pociąga’’ Mojżesza do siebie, gdy ten ( Mojżesz ) jeszcze nic o tym nie wie .

Mojżesz nie zna Boga JHWH, dlatego jego pragnienie ( wola) przyjścia do Niego jest nieaktywna ( martwa ). Natomiast Bóg JHWH zna Mojżesza i chce aby Mojżesz Go poznał, dlatego Mojżesz kieruje się  – idzie do Boga nieświadomy tego aby Go poznać – uwierzyć.

Jezus również mówi o tym 3 krotnie!!!  W Ew. Jana 6,37;6.44;6.65.

6:37 – ,, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do Mnie, a tego który do Mnie przyjdzie z pewnością nie odrzucę ,,

6:44 – ,, nikt nie może przyjść do Mnie jeśli go nie pociągnie Ojciec , który Mnie posłał  – a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym,,

6:65 – ,, dlatego wam powiedziałem że nikt nie może przyjść do Mnie , jak tylko ten któremu zostalo to dane przez Ojca,,

Ewangelia Jana

Jest to obraz narodzenia  z góry  – nowonarodzenie

Jezus w rozmowie  z Nikodemem porusza temat nowonarodzenia.

,, Amen, Amen, mówię ci że kto nie zostanie zrodzony na nowo nie może zobaczyć Królestwa Bożego,, Jana 3,3.

,, Amen, amen, mówie ci że kto nie zostanie zrodzony  z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego,, Jana 3,5

Przy interpretacji tych wersetów dochodzi do bardzo poważnego błędu, który jest regularnie popełniany, czego konsekwencją jest nauczanie, jakoby nowonarodzenie było zależne od woli człowieka.

Dochodzi do zamiany słów Jezusa ,, kto nie zostanie zrodzony ,, na ,, kto nie narodzi się,,.

Taka konstrukcja interpretacyjna zmienionego tekstu powoduje że ciężar, odpowiedzialność wyboru zbawienia lub odrzucenia zbawienia ciąży i jest zależna tylko od woli  człowieka. Czy taka jest prawda? Nie. Prawda jest zupełnie odwrotna .

Czasownik gennethe ( zostałby zrodzony) jest to czasownik tryb przypuszczający czas przeszły dokonany strona bierna, trzecia osoba liczba pojedyńcza.

Mamy tu tzw. aorist – grecki czas. Obrazuje on działanie, które miało miejsce w przeszłości i jednocześnie zostało dokonane. Jest to jednorazowe wydarzeniesytuacja i jest skończonym procesem.

Czas aorist i tryb przypuszczający obrazuje czynność, która nie ma wcześniejszej historii lub kontynuacji co obrazuje, że coś zostało zrobione natychmiast, jednorazowo.

Strona Bierna – człowiek jest przedmiotem czynności a nie sprawcą. Sprawcą logicznie musi być Bóg . Bóg odradza człowieka, człowiek jest pasywny  w tej czynności.

Formy gramatyczne tego czasownika informują nas, że wola człowieka jest w tej czynności nieaktywna.

Słowa Jezusa idealnie współgrają z sytuacją Mojżesza. Mojżesz został narodzony z góry, dlatego przyszedł do Boga.

,, I Anioł Pana ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał ,a oto krzew
płonął ogniem ,ale nie spłonął,,

Księga Wyjścia 3,2


Ra’a mala Yuhowa Ra’a el laboratorium es tave sne Ra’a hinne sne badaru es sne w al.

Tekst masorecki

Ra’a mala Yuhowa Ra’a el – I Anioł Pana ukazał mu się ( Mojżeszowi ).


Ra’a – def. Stronga – zobaczyć, dosłownie lub w przenośni; radośnie patrzcie ( jeden na drugi, jeden na drugiego, na zewnątrz , w górę, na); bądźcie blisko, postrzegajcie, przedstawiajcie, widzieć innych, patrzeć; myśleć, oglądać wizje.


Zarys użycia biblijnego: widzieć, patrzeć, sprawdzać, postrzegać, rozważać, uczyć się, obserwować, uważać, odkrywać, pojawić się, zaprezentować się, być widzianym, być widocznym, spowodować aby zobaczyć, pokazać, skłonić do skupienia, spojrzenia, być widzianym, być pokazanym , być wystawionym do, patrzeć na siebie.


Horao ( tłumacz, Septuaginty ) Def. Stronga G 3708 – właściwie wpatrywać się, rozróżniać wyraźnie ( fizycznie lub mentalnie); przez rozszerzenie, do załatwienia; przez hebraizm, doświadczać: biernie pojawiać się, patrz, postrzegaj, uważaj.


Zarys użycia biblijnego: widzieć oczami, widzieć umysłem, postrzegać, wiedzieć, zobaczyć, czyli oswoić się przez doświadczenie, przeżyć, zobaczyć, spojrzeć na, uważać, opiekować się, zwracać uwagę na, byłem widziany , pokazywany, pojawiał się. Anioł Pana – Pan JHWH El – Bóg / ,,w kierunku” Mojżesza.

Interpretacja tekstu:
Pan spojrzał w kierunku Boga ( siebie) – Pan spojrzał w kierunku Mojżesza patrząc na Siebie( Ducha) – Pan spojrzał w kierunku Mojżesza, w którym był obecny Jego Duch.

Spojrzenie Ra’a/ Horao nie tyle ma charakter zewnętrzny ( zmysł wzroku) ile wewnętrzny (umysł ) – widzieć umysłem.

I Obraz
Pan spojrzał na Mojżesza ponieważ spojrzał na swojego Ducha, który został dany Mojżeszowi. Pan nie spojrzałby na Mojżesza, gdyby nie przebywał w nim Duch Pana.

,, I Anioł Pana ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał ,a oto krzew
płonął ogniem ,ale nie spłonął,,

Księga Wyjscia 3,2


Pan spojrzał ( Ra’a / Horao ) na Siebie ( Mojżesza – Odrodzonego Ducha św. w Mojżeszu) i to spowodowało ( Duch św), że Mojżesz mógł spojrzeć ( Ra’a / Horao – ,,oczami umysłu,,) na Pana ( płomień ognia).


II Obraz
Dlatego, że Pan spojrzał ( Ra’a / Horao ) na Mojżesza, Mojżesz mógł spojrzeć ( Ra’a / Horao ) na Pana .


I część artykułu Horeb – Góra Odrodzenia – Mojżesz został narodzony z góry dlatego przyszedł do Boga a nie przyszedł do Boga żeby narodzić się z góry. Jego ,, oczy umysłu,, były nieświadome. W tej części widzimy, że Mojżesz przychodzi do Boga i Bóg otwiera mu umysł na Siebie (Słowo) ( owoc narodzenia z góry – z Ducha św).

,,To więc mówię i świadczę w Panu abyście już więcej nie postępowali jak pozostali poganie,
którzy postępują w próżności swego umysłu, mając zaćmiony umysł, oddaleni od życia
Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez nieczułość ich serca. Oni to pozbawili
się uczuć i oddali rozpuście w dokonywaniu wszelkiej nieczystości w chciwości. Wy jednak nie
tak nauczyliście się Pomazańca, jeśli tylko rzeczywiście Go usłyszeliście i w Nim zostaliście
pouczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że – co do wcześniejszego postępowania – macie
zdjąć z siebie starego człowieka, niszczonego przez zwodnicze żądze, a poddawać się
odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według
Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.,,

Efezjan 4, 17 – 24
Łukasz Trela

By Łukasz Trela

Narodzony na nowo w 2018 r. Byly członek KRK i KChwe - odłam zielonoswiatkowy. Mąż, ojciec. Z wykształcenia pedagog, zawodowo specjalista psychoterapii uzależnień. Reformowany w 2021. Pasjonat filmów przyrodniczych, literatury chrześcijańskiej-reformowanej. Współpracuje że stroną Reformowani 1689 od 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *