The Gospel Coalition (TGC) to organizacja chrześcijańska założona przez T. Kellera i D.A. Carsona. Zrzesza ona wielu znanych pastorów takich jak np. J. Piper, M. Dever, M. Chandler, S.J. Mahaney, którzy uznawani są za liderów „nowego kalwinizmu”. W odróżnieniu od tradycyjnego kalwinizmu nowy kalwinizm jest otwarty na nadprzyrodzone dary duchowe takie jak proroctwo lub dar języków. Ale to nie wszystko. Niektórzy z autorów na TGC głoszą rzeczy, które są niedopuszczalne: chwalenie jezuitów, zachęcanie do modlitwy na językach, krytyka pastorów sprzeciwiających się przymusowi szczepień, wybielanie notorycznego cudzołożnika, głosowanie na partie proaborcyjne, wzorowanie się na demonicznych wizjonerach, wiara w szarlatańskie proroctwa, dyscyplinowanie teoretyków spiskowych, pisanie oszczerstw, bronienie heretyków, reklamowanie książek heretyków. Brzmi to na niewiarygodne, ale takie są fakty.

Tim Keller

Tim Keller to założyciel TGC, pastor ewolucjonista oraz członek partii demokratycznej, która chce totalnej legalizacji aborcji. Spójrzmy na jego poglądy na modlitwę oraz historię Kościoła. Zbór Tima Kellera Redeemer Church prowadził warsztaty o nazwie „Droga Zakonnika” w 2009 r. podczas których tak oto prezentowano formę modlitwy zapoczątkowaną przez siostrę zakonną Faustynę Kowalską, która sama początkowo uznała, że uległa diabelskiemu zwiedzeniu:

„Wreszcie… pomoc dla niespokojnych dłoni i rozproszonych umysłów! Podczas tej sesji skupimy się na używaniu sznurka modlitewnego, praktyce modlitwy, która angażuje całą osobę. Zaczniemy od obejrzenia krótkiego filmu, który przedstawia „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”, szczególny sposób użycia sznurka modlitewnego”. [1]

Wiem, że protestancki czytelnik tego artykułu jest w szoku, ale Keller po prostu swoją postawą całkowicie zaprzecza Reformacji Protestanckiej. Przeczytajmy teraz fragment z jego wykładu pt. „Czym jest medytacja?”

„Prawie najlepsze rzeczy, które zostały napisane, były napisane przez katolików podczas kontrreformacji: Ignacy Loyola, św. Franciszek Salezy, Jan od Krzyża, św. Teresa z Avili…..świetne rzeczy.”[2]

D.A. Carson

D.A. Carson, drugi współzałożyciel TGC stwierdził, że słynny teolog Karl Barth był głęboko skoncentrowany na Chrystusie oraz na łasce. Jego zdaniem to smutne, że niewielu pastorów korzysta z jego dorobku, z którego powinni czerpać inspiracje. Carson pisze:

„Niektórzy uwielbiają Karla Bartha jako całkowicie zgodnego z dziedzictwem Jana Kalwina. Inni demonizują go jako wyraźnie wyłaniającego się z jednej z niższych krawędzi Piekła Dantego. Moim zdaniem prawda jest znacznie bardziej złożona. Istnieje wiele fragmentów pism Karla Bartha, które są luminescencyjne. Są cudownie sugestywne, kiedy mówi o chwale, wielkości i majestacie Boga oraz kiedy mówi o znaczeniu Chrystusa.”[3]

Według Carsona chrześcijanie powinni korzystać z teologii Bartha. Znalazłem 488 artykuły na TGC, w których wspomniany jest Barth. Są to artykuły przychylne temu teologowi. Problem w tym, że Barth to teolog, który podważał wiarygodność Pisma Świętego, głosił że zawiera ono błędy oraz żył pod jednym dachem z żoną i kochanką przez 37 lat. 

W tym momencie mógłbym zakończyć artykuł, bo sprawa jest jasna. Rekomendowanie Bartha jako teologa to jakiś koszmar. To nawet nie wymaga komentarza. Ale przyjrzyjmy się innym naukom propagowanym przez TGC. 

Charyzmatyzm

W odróżnieniu od tradycyjnego, historycznego kalwinizmu nowy kalwinizm mocno podkreśla nowe objawienie w postaci daru języków lub nowych proroctw. John Piper poszedł z grupą wierzących ze swojego kościoła na spotkanie prorocze, podczas którego „prorok” wypowiadał serie fałszywych proroctw. Ale mimo to Piper stwierdził, że jedno z tych proroctw sprawdziło się. Tak oto opisał swoją wiarę w proroctwa:

„Mam miejsce w swojej teologii, że Duch Święty może to zrobić mimo, że Paul Cain był szarlatanem. Myślę, że był szarlatanem. Ale on naprawdę prorokował.”[4]

Inny autor z TGC tak oto napisał o darze języków:

„Podobnie jak inne dary i przejawy Ducha, dar języków służy du budowania wierzących i wywyższania Chrystusa.[5]

TGC zachęca do poszukiwania czegoś, czego Biblia nie naucza. Według Biblii dar języków to znak dla niewierzących, a nie dla wierzących (1 Kor. 14,22). Takie nauki to wprost stawianie przeszkód w uświęceniu chrześcijan.

Przymus szczepień

Kolejnym skandalicznym zachowaniem TGC było postępowanie wobec wierzących, którzy ze względu na swoje sumienie postanowili się nie szczepić. Autor z TGC napisał, że chrześcijanie, którzy nie chcą się zaszczepić wbrew rządowym nakazom mogą sobie włączyć nabożeństwo online nie wychodząc z domu.[6] Jednak ponad 2000 pastorów Australii wyraziło swój sprzeciw wobec zamykania kościołów dla niezaszczepionych. Aby swój sprzeciw stał się jawny sporządzili i podpisali dokument nazwany „Deklaracją Ezechiela”. Autorzy z TGC skrytykowali ten sprzeciw wobec dyktatorskich zapędów władz Australii. Zarzucili prawowiernym pastorom burzenie jedności. Piszą, że niezaszczepieni mają siedzieć w domu, ale mają czelność zarzucać 2000 pastorom, że to oni burzą jedność? Mało tego, zarzucili oni tym pastorom brak zachwalania szczepionek:

„list nigdzie nie zachęca ludzi do szczepienia i nie potwierdza bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych szczepionek”.[7]

Autorzy TGC chcą narzucać czytelnikowi swoje proszczepionkowe poglądy oraz posłuszeństwo rządowi, nawet kiedy rząd wyraźnie narusza podstawowe wolności, takie jak uczestnictwo w spotkaniach kościoła. 

Dyscyplinowanie za wiarę w teorie spiskowe

W artykule „Chrześcijanin nie jest odporny na teorie spiskowe”[8] autor stwierdził, że wysnuwanie teorii jakoby amerykańscy urzędnicy państwowi tacy jak Anthoni Fauci mieli swój udział w modyfikacji zaraźliwych wirusów jest oszczerstwem za które kościoły powinny dyscyplinować swoich wiernych. Jednak Narodowy Instytut Zdrowia sam przyznał, że USA faktycznie sponsorowały ryzykowne badania w Wuhan zwane jako Gain-of-Function. Chińscy naukowcy faktycznie zajmowali się modyfikacją wirusów w Wuhan za amerykańskie pieniądze.[9] Ale zdaniem TGC to teorie spiskowe i oszczerstwa.

Oszczerstwo

Koalicja Ewangelii TGC nie tylko niesłusznie oskarża o oszczerstwa, ale sama pisze oszczerstwa. Oto oszczerstwo względem 17-letniego Kyle Rittenhouse’a:

„Kiedy masowi strzelcy (Kyle Rittenhouse, Dylan Roof itp.) zostają zatrzymani bez żadnych incydentów, a nieuzbrojeni czarni giną ze strachu, że mogą być uzbrojeni, mamy bardziej podstępny problem niż „kilka złych jabłek”. Ta rzecz jest kulturowa, wszechobecna i obrzydliwa”.[10]

Koalicja Ewangelii przyrównała Rittenhouse’a do masowego zabójcy Dylana Roofa, który dokonał rzezi Afroamerykanów zebranych w kościele. Jednak w wyniku procesu sądowego okazało się, że Rittenhouse został napadnięty przez grupkę bandytów uzbrojonych w nóż i pistolet w wyniku czego śmiertelnie postrzelił dwóch z nich. Jednak TGC nie przeprosili Rittenhouse za zniesławienie. Redaktor naczelny TGC nie żałował, że artykuł został w ogóle napisany, a jedynie żałował „redakcyjnych niedopatrzeń” takich jak nazwanie Rittenhousa „masowym strzelcem” oraz stwierdzenia, że strzelał on do bezbronnych ludzi. TGC dołączyła do medialnej nagonki na chłopca, który po prostu bronił powierzonego mu mienia oraz własnego życia. Czy tak postępują chrześcijanie?

Obrona heretyka

N.T. Wright to teolog anglikański, który często jest promowany na TGC. Jednak jest on oskarżany przez biblijnych kaznodziejów o głoszenie herezji dotyczącej ofiary Chrystusa na krzyżu. W 2007 r. autor na TGC napisał artykuł zatytułowany „Nie mów mi, że N.T. Wright zaprzecza karnemu zastępstwu”. [11] Jednak N.T. Wright wyraźnie zaprzecza tej nauce. Według niego nauka, że Bóg Ojciec zabił swojego Syna, aby zaspokoić swój gniew jest pogańska. Wright zaprzeczył, że przejmujemy sprawiedliwość Chrystusa, aby Boży gniew wobec nas został zaspokojony. Jego zdaniem usprawiedliwienie nie odbywa się w chwili nawrócenia, a dopiero w chwili śmierci, czyli zaprzecza on protestanckiej zasadzie Ordo Salutis, według której najpierw następuje usprawiedliwienie, a dopiero później uświęcenie. John MacArthur pogląd Wrighta określił fałszywą ewangelią [12], a jednak TGC rekomenduje książki Wrighta.

Wnioski

Poziom rozeznawania autorów na The Gospel Coalition jest niedopuszczalny. TGC błądzi w kwestiach moralnych jak i doktrynalnych. Błędy te są tak rażące, że przyćmiewają wartościowe artykuły, które niewątpliwie również znajdują się na ich stronie internetowej. Jak można pisać oszczerstwa, bronić heretyków, uczyć się od cudzołożników i uchodzić za chrześcijańską organizację mającą na celu wyposażać chrześcijańskich przywódców? Ja postrzegam TGC jako mieszankę biblijnego nauczania z domieszką ewolucjonizmu, teologii Bartha, Wrighta oraz Ewangelii Społecznej, która w dłuższej perspektywie rozmiękczy chrześcijaństwo. Poglądy kontynualistyczne głoszone na TGC to rzucanie kłód pod nogi chrześcijanom, którzy chcą wzrastać w uświęceniu. Zainteresowanych teologią reformowaną zachęcam do poszukiwania nauczań z innych źródłem, np. G3 Ministries. Tam można znaleźć wielu dobrych kaznodziejów i wybrać sobie tych, którzy najbardziej nam odpowiadają. Natomiast TGC jest organizacją prowadzoną przez ludzi, którzy nie powinni nikogo nauczać.

Bibliografia

[1] Pack, C., Learn to Embrace Your „Inner Monk” at Pastor Tim Keller’s Redeemer Presbyterian Church?. [online] Solasisters.com. Available at: <https://www.solasisters.com/2010/09/way-of-monk-tim-kellers-redeemer.html?fbclid=IwAR1nhdz6bjLVmjGzAQO-F1qhqhcOMobhsoCZG3gmPHiUDmn_OwZdwdLCyTU> 

[2] The New Calvinist. Keller and the mystics, New Calvinism. [online] Available at: <https://www.newcalvinist.com/kellers-affinity-with-rome/keller-and-the-catholic-mystics/?fbclid=IwAR37dmfX3PU-ydqgDwBaU9AdQe9BuwmJvbrRuERUByn82-3hH6zh4SoJW_k.> 

[3] The Gospel Coalition. What Should Evangelicals Make of Karl Barth?. [online] Available at: <https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/what-should-evangelicals-make-of-karl-barth/>

[4] Starling, D., A conversation with John Piper. [online] The Briefing. Available at: <http://thebriefing.com.au/2011/10/a-conversation-with-john-piper/> 

[5] TGC Africa. 2022. 2 Lessons From Pentecost For Practising Tongues – TGC Africa. [online] Available at: <https://africa.thegospelcoalition.org/article/2-lessons-from-pentecost-for-practising-tongues/> 

[6] The Gospel Coalition | Australia. COVID Vaccination and The Church – The Gospel Coalition | Australia. [online] Available at: <https://au.thegospelcoalition.org/article/covid-vaccination-and-the-church/> 

[7] The Gospel Coalition | Australia. Why We Can’t Sign. Two Evangelical Ministers Respond to the Ezekiel Declaration – The Gospel Coalition | Australia. [online] Available at: <https://au.thegospelcoalition.org/article/why-we-cant-sign-two-evangelical-ministers-respond-to-the-ezekiel-declaration/> [Accessed 15 August 2022]. 

[8] The Gospel Coalition. Christians Are Not Immune to Conspiracy Theories. [online] Available at: <https://www.thegospelcoalition.org/article/christians-conspiracy-theories/> [Accessed 15 August 2022]. 

[9] Nypost.com. NIH admits US funded gain-of-function research in Wuhan. [online] Available at: <https://nypost.com/2021/10/21/nih-admits-us-funded-gain-of-function-in-wuhan-despite-faucis-repeated-denials/> 

[10] The Gospel Coalition. 2022. Why I Hate August. [online] Available at: <https://www.thegospelcoalition.org/article/why-i-hate-august/> 

[11] The Gospel Coalition. Don’t Tell Me N.T. Wright Denies „Penal Substitution”. [online] Available at: <https://www.thegospelcoalition.org/blogs/trevin-wax/dont-tell-me-nt-wright-denies-penal-substitution/> 

[12] John MacArthur vs. N.T. Wright on Atonement [online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=Ybkc80TffiQ> 

Avatar

By Michał Stefanoff

Narodzony na nowo w 2007 r. Mąż, świeżo upieczony ojciec, nauczyciel, tłumacz, baptysta reformowany. Interesuje się językami obcymi. Jeden z administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.

7 thoughts on “Błędy The Gospel Coalition”
  1. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read content from other authors and use something from their websites.

Comments are closed.