Radosław Lewandowski

Urodzony w 1987 r. Mąż Małgosi i ojciec Filipa. Narodzony na nowo w 2017 roku. Pastor i założyciel Zboru Chrześcijańskiego w Szczecinie.