Bogusław Jasiewicz

Urodzony 1974 r. Jest mężem Angeliki i Starszym (Pastorem) Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Gorzowie Wielkopolskim od czasu jego założenia.

W latach 1994-2002 studiował teologię w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz Sacred Heart Major Seminary w Detroit.

Jako starszy zboru pragnie pozostać wierny zasadom reformacji czyli 5 Sola oraz doktrynom łaski.

Prowadzi na YouTube autorski program o nazwie Reformelia oraz podcast Słowonoc Dobranoc . Pragnie dbać o to, by w społeczności wierzących prawdy ewangeliczne były zachowywane i cenione. Do zainteresowań należą historia oraz egzegeza biblijna. Lubi dobrą książkę.

Kazania

“Prawdomówni w miłości.” List do Efezjan 4:14-16. Kazanie na dzień 02.05.2021 r.
“Nie pytaj co kościół może zrobić dla ciebie. List do Efezjan 4:11-14. Kazanie na dzień 25.04.2021 r.
“Gdzież jest o śmierci twój oścień? Kazanie na 11.04.2021 r.
‘Świadkowie zmartwychwstania.” Kazanie na Wielkanoc 2021 r.
“Miara łaski.’ List do Efezjan 4:7-10. Kazanie na dzień 28.03.2021 r.
“Zanurzeni w kościół.” List do Efezjan. Kazanie na dzień 14.03.2021 r.
“Postępujcie w sposób godny waszego powołania.” List do Efezjan 4:1-3. Kazanie na dzień 28.02.2021 r.
“Wierzę, aby zrozumieć.” List do Efezjan. Kazanie na dzień 14.02.2021 r.
“Kościelna świadomość.” List do Efezjan 4:6. Kazane na dzień 07.02.2021 r.
“Teologia ma znaczenie.” List do Efezjan 4:1. Kazanie na dzień 31.01.2021 r.
“Modlitwa o napełnieni Duchem.” List do Efezjan 3:14-21. Kazanie na dzień 10.01.2021 r.
“Odkryta tajemnica.” List do Efezjan 3:1-1. Kazanie na dzień 03.01.2021 r.