James Robert White

James Robert White urodził się 17 grudnia 1962 roku. Licencjat zdobył na Uniwersytecie Grand Canyon w Phoenix w stanie Arizona, zaś tytuł magistra uzyskał w Seminarium Teologicznym Fullera w Pasadenie w stanie Kalifornia.

Magisterium oraz doktorat z teologii zdobył w Ewangelikalnym Seminarium Columbia w Longview w stanie Waszyngton. Obecnie dr White pracuje nad kolejnym doktoratem, tym razem w dziedzinie krytyki tekstu biblijnego, na Uniwersytecie North – West w Potchefstwom w Republice Południowej Afryki.

Od 1995 roku był wykładowcą języka greckiego, języka hebrajskiego, teologii systematycznej oraz chrystologii na oddziale zamiejscowym w Arizonie Seminarium Teologicznego Golden Gate oraz historii kościoła na Uniwersytecie Grand Canyon. Wykłada także apologetykę w Ewangelikalnym Seminarium Columbia. Dr White był też konsultantem Fundacji Lockmana przy tworzeniu tłumaczenia Biblii New American Standard Bible (NASB).

W latach 1998 do 2018 pełnił funkcję starszego w Kościele Reformowanych Baptystów w Phoenix. Od 2019 roku pełni funkcję pastora/starszego w reformowanym kościele Apologia także w Phoenix, w którym posługuje m.in. wraz z Jeffem Durbinem.

Jeszcze jako student rozpoczął cykl spotkań w kościele na temat mormonizmu. To doprowadziło do tego, że 1983 roku James White wraz z Michaelem Beliveau założyli organizację apologetyczną o nazwie Alpha and Omega Ministries, której dyrektorem dr White jest do dziś. Od tamtego czasu aż do 2002 co roku James White przewodził grupie chrześcijańskich apologetów, którzy udawali się z ewangelizacją na doroczną Generalną Konferencję Kościoła Świętych Dni Ostatnich w Salt Lake City w stanie Utah. Z biegiem czasu zakres apologetyki poszerzał się na inne tematy jak Świadkowie Jehowy czy rzymski katolicyzm.

Dr James Robert White jako apologeta wziął udział w ponad 150 moderowanych publicznych debatach z takimi ludźmi jak: Mitchell Pacwa SJ, Bart Ehrman, John Shelby, Rober Sugenis czy Abdul Malik w takich dziedzinach jak: rzymski katolicyzm, mormonizm, islam, unitarianizm, krytyka tekstu biblijnego, obrona kalwinizmu itd. Jest też autorem lub współautorem ponad 20 pozycji książkowych, z których w języku polskim ukazała się „Kontrowersja rzymskokatolicka”.