Marcin Stolarewski

Urodzony 1977 r. Mąż i ojciec czwórki dzieci.

Jest liderem Kościoła Chrześcijańskiego w Białymstoku.

Narodzony na nowo z łaski Bożej w 2006r. Jego ulubiony fragment Biblijny:

Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.” Rzym.1:16-17

Kazania

Cz. 13. Księga Objawienia – rozdz. 13. „Dwie bestie.”
Cz. 12. Księga Objawienia Św. Jana rodz. 12. „Smok i niewiasta.”
Cz. 11. Księga Objawienia Św. Jana – rozdz. 7:1-8. „12 pokoleń Izraela.”
Cz. 10. Księga Objawienia Św. Jana. „Sąd pieczęci – podsumowanie.”
„Cz. 9. Księga Objawienia Św. Jana – Rozdz. 6:1-8 Czterech Jeźdźców.” Kazanie na dzień 24.04.2021 r.
„Cz. 8. Księga Objawienia Św. Jana – list do kościoła w Filadelfii.” Kazanie na dzień 24.04.2021 r.
„Cz. 7. Księga Objawienia Św. Jana – list do kościoła w Pergamonie.” Kazanie na dzień 24.04.2021 r.
„Cz. 6. Księga Objawienia Św. Jana – list do kościoła w Smyrnie.” Kazanie na dzień 21.04.2021 r.
„Cz. 5. Księga Objawienia Św. Jana – list do kościoła w Efezie.” Kazanie na dzień 21.04.2021 r.
„Cz. 4. Księga Objawienia Św. Jana – 7 zborów.” Kazanie na dzień 21.04.2021 r.
„Konsekwencje śmierci i zmartwychwstania Jezusa.” Kazanie na dzień 05.04.2021 r.
„Cz. 3. Księga Objawienia Św. Jana – Co widziałeś, rozdział I.” Kazanie na dzień 05.04.2021 r.
„Korzyści z śmierci i zmartwychwstania. Kazanie na dzień 05.04.2021 r.
„Cz. 2. Księga Objawienia Św. Jana – 1, 4-18.” Kazanie na dzień 03.04.2021 r.
„Cz. 1. Księga Objawienia Św. Jana – wstęp.” Kazanie na dzień 28.03.2021 r.
„Dekalog – Nie morduj!” Kazanie na dzień 02.02.2021 r.
„Dekalog – Dzień Święty.” Cz. III. Kazanie na dzień 09.08.2020 r.
„Dekalog – Cześć rodzicom.” Kazanie na 09.08.2020 r.
„Dekalog – Dzień Święty.” Cz. II. Kazanie na dzień 24.02.2020 r.
„Dekalog – Dzień Święty.” Cz. I. Kazanie na dzień 22.07.2020 r.
„Dekalog – Cześć imieniu Bożemu.” Kazanie na dzień 21.07.2020 r.
„Dekalog – bałwochwalstwo.” Cz. II. Kazanie na 13.07.2020 r.
„Dekalog – bałwochwalstwo.” Cz. I. Kazanie na dzień 13.07.2020 r.
„Dekalog – Fundament zakonu.” Kazanie na dzień 12.07.2020 r.
„Sola Scriptura – Tylko Pismo.” cz. I. Kazanie na dzień 25.04.2020 r.
„Arcykapłańska modlitwa Jezusa.” Kazanie na dzień 22.03.2020 r.
„Odwieczny Boży plan.” Kazanie na dzień 01.03.2020 r.
„Plan Boży i kościół.” Kazanie na dzień 23.02.2020 r.
„Martwi, czyli jacy?” Kazanie na dzień 19.02.2020 r.
„W Nim, czyli w kim? Kazanie na dzień 19.02.2020 r.