Wiliam Whitaker (1548-1595)

Wiliam Whitaker urodził się w 1548 roku w Holme niedaleko Burnley w hrabstwie Lancashire, jako trzeci syn Thomasa Whitakera ,głowy rodu szlacheckiego, sięgającego korzeniami XIV wieku.

Wiliam kształcił się w szkole św.Pawła, a następnie w Trinity College w Cambridge, gdzie w 1568 roku uzyskał bakalaureat nauk humanistycznych [Bachelor of Arts], a w 1571 roku Magisterium [Master of Arts]. W 1578 roku ukończył studia teologiczne w Oksfordzie. Whitaker był niestrudzonym studentem Pisma Świętego, dzieł komentatorów biblijnych oraz średniowiecznych scholastyków. W 1579 roku został profesorem teologii w Cambridge,a w następnym roku kanclerzem honorowym liceum św.Pawła.

W 1568 roku został rektorem St.John’s College w Cambridge,a w 1578 roku uzyskał doktorat teologii[Doctor of Divinity]. Whitaker był kompetentnym pisarzem kalwinistycznym ,wpływowym orędownikiem protestantyzmu i przeciwnikiem papiestwa. Jako rektor St.John’s swoją rzetelną bezstronnością zdobył uczucia członków kadry college’u, których wielu wcześniej sprzeciwiało się jego nominacji ze względu na jego purytańskie przekonania.

Pod jego wpływem poprawiła się reputacja college’u, zwiększyła się liczba studentów,a stronnictwo purytanów wzrosło w siłę. W 1593 roku Whitaker otrzymał nominację na rektora Trinity College, jednak nie objął tego stanowiska. Dwa lata później został kanonikiem katedry Canterbury. Wkrótce potem poważnie zachorował i 4grudnia 1595 roku zmarł. Jego śmierć była wielką stratą zarówno dla Uniwersytetu Cambridge, jak i dla sprawy reformacji w Anglii. Whitaker napisał ponad 20ksiąg,

Nazywa go „chlubą i ozdobą” Cambridge Niewielu teologów angielskich cieszyło się w większym szacunkiem współczesnych niż on.