Bogusław Jasiewicz

Bogusław Jasiewicz, lat 46. W 2017 przyjął świadomy chrzest wiary i od samego początku był zaangażowany w budowanie społeczności Kościoła Domowego w Gorzowie, która następnie została przekształcona w Ewangeliczny Zbór Reformowany w Gorzowie Wielkopolskim.

Wcześniej studiował teologię w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz Sacred Heart Major Seminary w Detroit.

Od ponad dwóch lat jest zaangażowany w ewangelizacje uliczne. Jako starszy zboru pragnie pozostać wierny zasadom reformacji zwłaszcza Sola Scriptura oraz Soli Deo Gloria.

Prowadzi program autorski na YouTube o nazwie Reformelia. Pragnie dbać o to, by w społeczności wierzących prawdy ewangeliczne były zachowywane i cenione. Do zainteresowań należą historia oraz egzegeza biblijna. Lubi dobrą książkę i jazz. Od 15 lat jest mężem Angeliki