Istota Religii Chrześcijańskiej – Jan Kalwin

Istota religii chrześcijańskiej – Jan Kalwin
Tytuł oryginału: Instistutio christianae religionis, lib I

Towarzystwo Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN
Świętochłowice 2009
ISBN: 978-83-916494