Prawdą jest, że Pismo, doradzając pospolitemu i prostackiemu umysłowi ludzi, zwykło się wyrażać potocznie, ponieważ chce odróżnić Boga od [fałszywych] bogów, szczególnie gdy przeciwstawia się wizerunkom. Nie czyni zaś tak, by dowieść, co bardziej subtelnie i elegancko zostało przekazane przez filozofów, lecz by lepiej odsłonić głupotę świata, a nawet szaleństwo w szukaniu Boga, jak długo każdy trzyma się swoich własnych spekulacji. Wyłączna więc definicja, którą cały czas podtrzymujemy, sprowadza do niczego to wszystko, co jako właściwą opinię o boskości samodzielnie tworzą ludzie, ponieważ sam Bóg jest jedynym i odpowiednim świadkiem siebie samego. W międzyczasie ponieważ cały świat zalała ta brudna głupota, aby skłaniać się ku widzialnym figurom Boga i z drewna, kamienia, złota, srebra czy z innej martwej i zniszczalnej materii wytwarzać bogów, musimy trzymać się tej zasady, że bezbożnym kłamstwem psuje się chwałę Boga ilekroć tylko wymyśla mu się jakiś kształt. Tak więc Bóg w swoim prawie, zaraz po tym jak sobie jednemu przypisał chwałę boskości, gdy chce nas nauczyć, jaki kult uznaje albo jakim gardzi, w końcu jaki akceptuje dodaje: Nie będziesz czynił sobie posągu, ani żadnej podobizny.(2Mjż 20:4) Tymi słowami ogranicza naszą wolność, abyśmy nie usiłowali go przedstawiać w żadnej widzialnej postaci. Wylicza więc krótko wszystkie formy, przez które zabobon już kiedyś zaczął Jego prawdę zmieniać w kłamstwo. Wiemy bowiem, że Słońce było czczone przez Persów. Głupi poganie wymyślili sobie tylu bogów, ile tylko wyliczyli gwiazd na niebie. Nie ma już chyba żadnego zwierzęcia, które dla Egipcjan nie byłoby figurą boga. Grecy zaś wydają się być mądrzejsi od innych, przecież czcili Boga pod ludzką postacią. Przecież obrazów Bóg nie porównuje ze sobą, tak jakby bardziej lub mniej pozwalał na jedne lub na drugie, lecz bez wyjątku odrzuca wszystkie wizerunki, obrazy i jakiekolwiek znaki, przez które, jak to sobie wyobrażają bałwochwalcy, Bóg miałby być im bliższy.

Istota religii chrześcijańskiej – Jan Kalwin Księga I, r. 11, ust. 1.
Tytuł oryginału: Instistutio christianae religionis, lib I

Towarzystwo Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN www.horn.org.pl
Świętochłowice 2020
ISBN: 978-83-916494

Link do księgarni : https://swietochlowice.kwch.org/sklep/

Avatar

By Przemysław Mac

Narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa w 2018 roku. Mąż, ojciec, pedagog, baptysta reformowany. Pasjonat historii i chrześcijańskiej literatury. Autor publikacji oraz recenzji, współpracuje ze stroną reformowani1689. Prowadzi Chrześcijańską Społeczność Biblijną w Skołoszowie na Podkarpaciu.