Marcin Stolarewski jest liderem Kościoła Chrześcijańskiego w Białymstoku. Ma 44lata. Mąż i ojciec czwórki dzieci.

Narodzony na nowo z łaski Bożej w 2006r. Jego ulubiony fragment Biblijny:

„Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.” Rzym.1:16-17

Author:

By Maciej