List do Efezjan 2,8-10

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.”

Często słyszymy ten fragment słowa Bożego głoszony przez kaznodziejów, którzy namawiają, żeby nie powiedzieć, oferują ludziom tanią łaskę. Skupiają oni naszą uwagę głównie na słowie łaska. Czymże jest łaska? Czy jest to słowo, samo z siebie, nic nie warte? Gdy ktoś do Ciebie powie: Jestem Ci łaskaw! To co z tego dla Ciebie wynika? I co w związku z tym?

Łaska nabiera znaczenia w połączeniu z darem, a tym darem jest wiara !

List do Efezjan

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę

Tu sens słowa łaska nabiera znaczenia, przestaje być tylko pustym słowem i nabiera wymiernej wartości. Dalsze słowa precyzują nam skąd pochodzi łaska – to nie jest z was, jest to dar Boga. Bóg w swej łasce obdarował grzesznika wiarą, na którą niczym sobie nie zasłużył. Tak, wiara jest aktem łaski! Nikt na nią nie zasłużył.

Prezydent w naszym kraju ma prawo ułaskawić, obdarzyć wolnością nawet najgorszego przestępcę. Jest to swoisty akt łaski i nikt nie może tego zmienić. O ileż większy jest nasz Bóg. Może obdarować wiarą kogo chce. Bóg wybrał ciebie i w akcie swej łaski dał wiarę – jak niegdyś Piłat uwolnił Barabasza, jak prezydent daje w akcie łaski wolność przestępcy, choć ani jeden ani drugi nie zasługiwali na to. Tak i ty niczym nie zasługiwałeś na tę łaskę wiary ( wolności od grzechu). Bóg tworzy ( zradza ) Cię na nowo.

” Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.”

List do Efezjan

Bóg cię stworzył na nowo i to jest twoje nowonarodzenie. Jak nie miałeś wpływu na swoje narodziny, tak też nie masz wpływu na nowonarodzenie. W obu przypadkach to z woli Boga się narodziłeś! Niegdyś, gdy żyliśmy w ciemności, bez Boga, pogrążeni w grzechach, z których nie mogliśmy się sami wyrwać potrzebowaliśmy łaski. Daru okupionego drogocenną krwią Chrystusa, który cię odkupił z niewoli grzechu i przeznaczył do dobrych uczynków, które już wcześniej przygotował dla każdego z nas.

I tu kolejna herezja, którą kiedy słyszę, to zawsze ostro reaguje: jeśli ty nie zrobisz czegoś to Bóg pośle tam kogoś innego. Jak to się ma do tych słów: Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Widzimy tu, że Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków, w których będziemy postępować zgodnie z Jego wolą. Czy Jonasz nie wypełnił woli Boga pomimo usilnych starań, aby się wymigać od głoszenia Bożych słów w Niniwie? Czy jest w biblii choćby jeden mąż Boży, którego Pan zastąpił innym mężem Bożym? Nasza wola jest ograniczona wolą Boga. Możemy się z nim zmagać jak Jakub czy Mojżesz, ale to Bóg jest Panem i stwórcą wszystkiego. Ostateczne słowo zawsze należy do Niego .

Amen.