Adam Węgrzyk

Urodzony 1987 r. Jest mężem oraz ojcem trójki dzieci, a także pastorem Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie od czasu jego założenia.

Będąc wspierany i zachęcany przez kościół Grace Community w San Antonio oraz pastorów z innych, zaprzyjaźnionych kościołów za granicą, wraz ze swoją rodziną przeprowadził się do Krakowa w celu założenia kościoła opartego na biblijnych fundamentach.

Jest również misjonarzem organizacji chrześcijańskiej HeartCry Missionary Society, której nadrzędnym celem jest głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa na całym świecie.

Kościół Chrześcijański w Krakowie jest oficjalnym partnerem HeartCry Missionary Society w realizowaniu tego celu w Polsce, zwłaszcza w Krakowie. Służąc jako pastor Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie, kładzie szczególny nacisk na głoszenie Słowa Bożego w sposób ekspozycyjny czyli wers po wersie.

Kazania

„Jak osiągnąć zbawienie.” Ewangelia Łukasza 10:25-37
„Cztery gleby.” Ewangelia Mateusza 13:1-9
„Piekło.” Ewangelia Łukasza 16:19-31
„Wierzę więc czynię.” List Jakuba 2:20-26.
„Wiara z uczynków”. List Jakuba 2:14-19. Kazanie na dzień 02.05.2021 r.
„Zdolny.” 2 list do Tymoteusza 2:23-26. Kazanie na dzień 28.04.2021 r.
„Poświęcony.” 2 list do Tymoteusza 2:19-22. Kazanie na dzień 20.04.2021 r.
„Przydatny.” 2 list do Tymoteusza 2:14-18. Kazanie na dzień 14.04.2021 r.
„Serce Ewangelii.” 1 list do Koryntian 15:1-20. Kazanie na dzień 04.04.2021 r.
„Zwykłe kazanie.” 1 list do Koryntian 13:8-13. Kazanie na dzień 30.03.2021 r.
„Prozaiczne kazanie.” 1 list do Koryntian 13:4-7. Kazanie na dzień 25.03.2021 r.
„Nudne kazanie.” 1 list do Koryntian 13:1-3. Kazanie na dzień 18.03.2021 r.
„I co dalej.” Ewangelia Jana 11:45-57. Kazanie na dzień 09.03.2021 r.
„Wskrzeszenie Łazarza.” Ewangelia Jana 11:33-44. Kazanie na dzień 02.03.2021 r.
„Nadzieja w beznadziei.” Ewangelia Jana 11:17-32. Kazanie na dzień 24.02.2021 r.
„Chrystus i Kościół.” List do Hebrajczyków 10:19-25. Kazanie na dzień 17.02.2021 r.
„Sprawa Łazarza.” Ewangelia Jana 11:1-16. Kazanie na dzień 11.02.2021 r.
„Priorytet.” Ewangelia Łukasza 10:38-42. Kazanie na dzień 02.02.2021 r.
„Nienaruszalne Pismo.” Ewangelia Jana 10:31-42. Kazanie na dzień 27.01.2021 r.
„Utrata zbawienia.” Ewangelia Jana 10:26-30. Kazanie na dzień 20.01.2021 r.
„Śmierć, która daje życie.” Ewangelia Jana 10:17-25. Kazanie na dzień 11.01.2021 r.
„Biblijna doktryna dla biblijnego życia.” List do Tytusa 2:1-6. Kazanie na dzień 06.01.2021 r.