John Fullerton MacArthur

John Fullerton MacArthur Jr. urodził się 19 czerwca 1939, jako wnuk Episkopalnego duchownego Harry’ego MacArthura oraz syn baptystycznego kaznodziei Jacka MacArthura. Jest też dalekim kuzynem znanego amerykańskiego generała Douglasa MacArthura.

W 1963 roku uzyskał magisterium z teologii na Biola University Talbot’s Theological Seminary. Do 1964 roku John MacArthur służył jako pastor pomocniczy w kościele Harry MacArthur Memorial Bible założonym przez swojego ojca. W 1969 roku objął funkcję pastora i nauczyciela słowa w kościele Grace Community w Sun Valley. Od początku swojej posługi kaznodziejskiej kładł szczególny nacisk na dokładne studium Bożego Słowa oraz kazania ekspozycyjne z dokładnym uwzględnieniem kontekstu historycznego i gramatycznego każdego biblijnego fragmentu. W ciągu lat jego posługi, kościół Grace Community rozrósł się do rozmiarów wielotysięcznej społeczności, której członkowie biorą udział co tydzień w dziesiątkach spotkań i kursów, których celem jest wyposażenie wierzących do posługi na różnych poziomach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W 1985 roku, John MacArthur został rektorem The Master’s University (dawny koledż baptystyczny w Los Angeles), a w 1986 powołał do istnienia seminarium kształcące kandydatów do posługi pastorskiej i misyjnej. W 1969 roku założył organizację non – profit Grace to You, która jest odpowiedzialna za dystrybucję książek i nauczań Johna MacArthura. Grace to You to także programy radiowe i telewizyjne docierające do odbiorców na całym świecie. Dzięki Grace tu You dostępnych jest dla słuchaczy na całym świecie 3000 kazań powstałych w ciągu czterech dekad służby. John MacArthur jest autorem lub edytorem ponad 150 książek. W Polsce znane są choćby „Ewangelia według Jezusa” wydana przez wydawnictwo Vocatio, „Komentarz do Nowego Testamentu” wydany nakładem CLC oraz wydany przez wydawnictwo Słowo Prawdy „Podręczny Przewodnik MacArthura po Biblii”. Dzisiaj John MacArthur wciąż jest pastorem i nauczycielem w kościele Grace Church. Jest też emerytowanym rektorem Uniwersytetu i Seminarium The Master’s. Ewangelikalne czasopismo Christianity Today uznało go za najbardziej wpływowego kaznodzieję chrześcijańskiego swoich czasów