Województwo Kujawsko-Pomorskie

  • Kościół Baptystów Łaska w Bydgoszczy ul.Marszałka Focha 18
    kontakt pastor Mariusz Bartkowski tel 576-099-211 www.baptysci.org
  • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu ul. Myśliwska 2
    www.ewangeliczni.pl