Województwo Małopolskie

  • Kościół Chrystusa Zbawiciela w Krakowie ul.Smolki 8 tel 665-670-712 www.kosciolzbawiciela.pl
  • Kościół Słowa w Krakowie, kontakt kosciolslowa@gmail.com
  • Kościół Chrześcijański Łaska w Krakowie ul.Lubomirskiego 7A www.kchlk.pl
  • Kościół Chrześcijański w Krakowie ul.Królewska 2
    kontakt pastor@kosciolchrzescijanski.pl www.kosciolchrzescijanski.pl