19 października mija rocznica śmierci Jakuba Arminiusza.

Jakub Arminiusz (1560-1609), holenderski teolog protestancki, który zakwestionował teologię reformowaną.

W tym tygodniu mija rocznica śmierci Jakuba Arminiusa, protestanckiego teologa, który w słynny sposób zakwestionował kalwińską perspektywę chrześcijańskiego zbawienia. Arminiusz, przyszedł, aby odrzucić pogląd wybitnego przywódcy reformacji protestanckiej, Jana Kalwina, że zbawienie zostało z góry ustalone przez Boga.

“Dla niego predestynacja wydawała się zbyt surowa, ponieważ nie dawała miejsca na wykonywanie wolnej woli człowieka w procesie zbawienia” – wyjaśniła Britannica.

Author:

By Maciej