W tym tygodniu przypada rocznica, kiedy to Augustyn Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze, rozpoczynając w ten sposób reformację protestancką.

Tezy te, czyli punkty sporne, pojawiły się w odpowiedzi na obawy, jakie Luter miał w tym czasie wobec różnych praktyk korupcyjnych w Kościele rzymskokatolickim. Oceniając reformację, Robert Rothwell z Ligonier Ministries napisał w 2018 roku, że był to „być może największy ruch Ducha Bożego od czasów Apostołów”.

„Ponowne odkrycie tej prawdy przez Lutra doprowadziło do całego szeregu innych reform kościelnych i społecznych, a wiele z tego, co uważamy za oczywiste na Zachodzie, byłoby prawdopodobnie niemożliwe” – napisał Rothwell.

„Przywrócił biblijny pogląd na kapłaństwo wszystkich wierzących, pokazując wszystkim ludziom, że ich praca ma cel i godność, ponieważ mogą w niej służyć swemu Stwórcy. Dziś dziedzictwo Lutra żyje w wyznaniach wiary i wyznaniach ciał protestanckich na całym świecie”.

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.