W tym tygodniu przypada rocznica wydania przez papieża Bonifacego VIII, niesławnej bulli papieskiej, zatytułowanej “Unam Sanctum”, która głosiła, że zbawienie można znaleźć tylko w Kościele katolickim.

Po łacinie “Jedyny Święty”. Bulla ta została wydana w odpowiedzi na spór polityczny, jaki Boniface miał z królem Francji Filipem IV, o to, czy może on nakładać podatki na kościoły.

“Przynagleni wiarą, jesteśmy zobowiązani wierzyć i utrzymywać, że Kościół jest jeden, święty, katolicki, a także apostolski. Mocno w niego wierzymy i z prostotą wyznajemy, że poza nim nie ma ani zbawienia, ani odpuszczenia grzechów”.

“W czasie zalewu istniała tylko jedna arka Noego, przepowiadająca jeden Kościół, który po ukończeniu, miał tylko jednego pilota i przewodnika, Noego, i czytamy, że poza tą arką wszystko, co przetrwało na ziemi, zostało zniszczone“.

Około 200 lat później protestancki przywódca reformacji, Marcin Luter, zakwestionował twierdzenia edyktu.

Author:

By Maciej