W tym tygodniu przypada rocznica wydania przez papieża Bonifacego VIII, niesławnej bulli papieskiej, zatytułowanej „Unam Sanctum”, która głosiła, że zbawienie można znaleźć tylko w Kościele katolickim.

Po łacinie „Jedyny Święty”. Bulla ta została wydana w odpowiedzi na spór polityczny, jaki Boniface miał z królem Francji Filipem IV, o to, czy może on nakładać podatki na kościoły.

„Przynagleni wiarą, jesteśmy zobowiązani wierzyć i utrzymywać, że Kościół jest jeden, święty, katolicki, a także apostolski. Mocno w niego wierzymy i z prostotą wyznajemy, że poza nim nie ma ani zbawienia, ani odpuszczenia grzechów”.

„W czasie zalewu istniała tylko jedna arka Noego, przepowiadająca jeden Kościół, który po ukończeniu, miał tylko jednego pilota i przewodnika, Noego, i czytamy, że poza tą arką wszystko, co przetrwało na ziemi, zostało zniszczone„.

Około 200 lat później protestancki przywódca reformacji, Marcin Luter, zakwestionował twierdzenia edyktu.

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.