Nie zmarnuj pandemii, teolog John Piper powiedział chrześcijanom na konferencji „Krzyż 2020 dla Narodów”.

W Biblii Bóg często uczy swój lud, by chwalić Go poprzez doświadczenie cierpienia – powiedziała Piper. Szczepan, pierwszy męczennik Nowego Testamentu, widział chwałę Bożą w chwilach największego cierpienia.

„Bóg stwarza głosicieli Słowa przez cierpienie. To jeden ze środków, których On używa – powiedziała Piper na konferencji we wtorek, która jest dostępna do oglądania na YouTube. „Jednym z darów, jakie Bóg ma dla swojego ludu przez cierpienie, jest pokazanie im w Biblii rzeczy o sobie samym, których nigdy nie widzieli.”

Kiedy doświadczają cierpienia, chrześcijanie mogą głosić świętość Boga, powiedział.

„Modlę się, by ta pandemia nie została zmarnowana”

Modlitwa Pańska zakorzeniła się w prośbie o uświęcenie Bożego imienia, powiedział Piper. Chrześcijanie powinni głosić świętość Bożego imienia w swoich słowach i czynach na świecie. Cel i znaczenie pracy misyjnej wynika z chęci wywyższenia imienia Bożego.

„Modlitwa Pańska” to ciągła prośba o to, by chrześcijanie służyli Bogu na ziemi. Wszystkie inne prośby pomagają nam uświęcić Boże imię”, powiedział Piper. „Z jakiegoś powodu dorastałam w poczuciu, że za każdym razem, gdy mówiłem, że uświęcone będzie Twoje imię, że Twoja wola się spełni, że przyjdzie Twoje królestwo, głosiłem prawdę, nie prosiłem o nic. To jest złe. To wszystko są petycje. To są wszystkie modlitwy, to są wszystkie prośby.”

Chociaż prośba Jezusa o uświęcenie Boga jest prośbą, to jednak różni się od innych prośb w Modlitwie Pańskiej w ważny sposób, powiedział.

„Bo twoje imię ma być uświęcone” to wyraźna prośba. Uświęcenie jest aktem ludzkiego serca. Żadna z pozostałych sześciu petycji nie prosi Boga o dokonanie jakiegoś aktu w ludzkim sercu” – powiedział Piper.

Źródło: The Christian Post

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.