Młodość i nauka

Stephen Charnock urodził się w 1628 roku jako syn Richarda Charnocka,prawnika parafii św.Katarzyny Cree w Londynie. W 1642 roku po zakończeniu nauki przygotowawczej, Charnock rozpoczął studia w Emmanuel College w Cambridge pod kierunkiem Williama Sancrofta- późniejszego arcybiskupa Cabterbury. Podczas studiów w Cambridge Charnock przeżył nowe narodzenie w Chrystusie i zapałał pragnieniem głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom .W 1646 roku uzyskał bakalaureat nauk humanistycznych[Bachelor of Arts].Pod koniec lat 40-tych służył jako kapelan pewnej rodziny oraz jako duszpasterz kościoła londyńskiej dzielnicy Southwark .

Dorosłość

W 1650 roku Charnock przeprowadził się do Oksfordu. Pilnie studiował,specjalizował się w językach biblijnych ,teologii reformowanej i scholastycznej ,patrystyce i filozofii. Podczas pobytu w Oksfordzie należał do kościoła zbierającego się na terenie uniwersytetu pod przewodnictwem Thomasa Goodwina. W 1655 roku towarzyszył Henry’emu Cromwellowi(synowi Olivera Cromwella i gubernatorowi Irlandii)w podróży jako kapelan. W 1660 roku Charnock powrócił do Anglii. Po restauracji Startów stracił posadę duchownego i przez piętnaście lat mieszkał w okolicach Londynu,zarabiając jako medyk. Okazjonalnie wygłaszał kazania w Niderlandach i we Francji,dokąd wyjeżdżał po części w celu uniknięcia aresztowania za rzekomy współudział w spisku mającym na celu zdobycie zamku w Dublinie. Wyróżniał się pobożnością i nadzwyczajną biegłością w językach Biblii.

Służba i dzieła

Od 1675 roku Charnock wspólnie z Thomasem Watsonem pełnił służbę duszpasterską w zborze Nonkonformistów w budynku Crosby Hall przy Bishopsgate w Londynie.Służbę tę pełnił aż do śmierci w 1680 roku .Jedynym dziełem Charnocka wydanym za jego życia było kazanie”The Sin fulness and Cure of Evil Thoughst”[Grzeszność złych myśli i wybawienie od nich] które ukazało się w zestawieniu kazań porannych (zwanych „ćwiczeniami porannymi”) wygłaszanych w londyńskim kościele przy Cripplegate.

Źródło:”Purytanie.Biografia i Dzieła”. Joel R.Beeke. Randall J .Pedersen. Instytut Tolle Lege

Maciej Stasiak

By Maciej Stasiak

Bóg zbawił go w 2017 roku. Jest członkiem Zboru Panskiego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach. Jeden z prowadzących Refo Wywiad "Twarzą w twarz" na kanale Refotv oraz prowadzący dział Refowspomnienia na stronie reformowani1689. Jeden z Administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.