Wiliam Pemble,uczony teolog oraz autor kalwiński, urodził się w 1591 roku w rodzinie ubogiego duchownego w Egerton w hrabstwie Kent.

Studiował w Magdalen College w Oksfordzie,gdzie jego wychowawcą był purytanin Richard Capel. W 1614 roku Pemble uzyskał Bakalaureat [Bachelor of Arts], następnie przeniósł się do Magdalen Hall , gdzie dał się poznać jako wyróżniający się lektor i nauczyciel teologii. W 1618 roku uzyskał magisterium [Master of Arts]. Pemble był utalentowanym znawcą Hebraistyki i z wielkim pożytkiem wykorzystywał tę wiedzę w wyjaśnianiu trudnych fragmentów Pisma Świętego.., jak np w wydanym w 1627 roku komentarz do Księgi Kaznodzieji Salomona „Solomon’s Recantation and Repentance[Odstępstwo i pokuta Salomona].

W 1629 ukazał się jego „Krótki i słodki wykład o pierwszych dziewięciu rozdziałach Księgi Zachariasza [A short and Sweet Exposition upon the First nine Chapters of Zachariah], a w 1631 roku „Okres monarchii perskiej”, [The Periodof the Persian Monarchy] gdzie zawarł wyjaśnienia dotyczące najtrudniejszych fragmentów księgi Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela.

Był także sławnym kaznodzieją i znakomitym pisarzem. W wydanym w 1631roku dziele „Traktat o Bożej opaczności” [Tractatus de Providentia Dei] wyjaśnia że opaczność to „Boże działanie w zachowaniu, kierowaniu i rozporządzaniu wszystkim, w tym także realizowaniem celi pośrednich i ostatecznych”. Pemble interesował się także filozofią oraz geografią i poświęcił tym dziedzinom kilka swoich dzieł. Jednak wytężona praca kaznodziejska oraz niezwykle wielkie poświęcenie się studiom i pisaniu odcisnęły swoje piętno na jego organiźmie.

Podczas odwiedzin w domu swojego dawnego nauczyciela Capella, Pemble dostał gorączki i zmarł 14.04 1623 roku. Wszystkie pisma Pemble’a ukazały się po jego śmierci dzięki staraniom Capela, który zebrał je i opublikował w jednym tomie w 1635 roku pod tytułem The Works od Wiliam Pemble. Tom ten wznawiano kilkukrotnie w XVII wieku, a zawarte w nim dzieła wywarły wpływ na Richarda Baxtera i odciągnęły go od Arminianizmu, a także przyczyniły się do ukształtowania kalwinizmu Johna Gilla oraz Johna Brine.

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.