Christopher Ness, duchowny independentów, urodził się 26.12.1621 roku w North Dave w hrabstwie Yorkshire. Początkowo kształcił się w szkole Johna Seamana, następnie został przyjęty do St. John’s College w Cambridge, gdzie w roku 1642 uzyskał bakalaureat. Był wikarym w parafii swojego wuja w South Cliff i wygłaszał kazania w okręgu Holderness and Beverly,gdzie w 1649 roku został kierownikiem szkoły.
W 1651 roku, Ness został proboszczem parafii Cottingham,a w 1656 roku kaznodzieją w Leeds. W 1662 roku został usunięty z urzędu duchownego na mocy USTAWY O UJEDNOLICENIU. W tym okresie prowadził polemiki że współczesnymi wybitnymi arminianami. Niewątpliwie wówczas zostały zasiane ziarna,których owocem była jego ostatnia publikacja,wydana w 1700 roku pod tytułem: Antidote Against Arminianism [Antidotum przeciw arminianizmowi].
Ta niewielka książka, często wznawiana w ostatnich stuleciach, jest klasyczną obroną kalwinizmu. W czterech częściach utworu autor broni doktryn o suwerennej predestynacji, o ograniczonym odkupieniu,o nieodpartej łasce w nawróceniu,a także o wytrwaniu świętych. W tej publikacji Ness przedstawia w obronie kalwinizmu ponad 450 fragmentów z Biblii. Książkę tę gorąco polecał przyjaciel autora, John Owen, a także Matthew Henry.
Przez pozostałą część lat 60-tych XVII wieku Ness pracował jako nauczyciel i wychowawca w wioskach: Clayton, Motley oraz Hunslet w hrabstwie Yorkshire. Opublikował kilka dzieł na temat teologii praktycznej: The Crown and Glory of a Christian [Korona i chwała Chrześcijanina] w 1676 roku, oraz A CHRISTIAN’S Walk and Work on Earth until He Attain to Heaven [Droga Chrześcijanina na ziemi aż do osiągnięcia nieba] w 1678 roku, a także kilka z pism antypapieskich, z których najbardziej znanym pismem jest wydana w 1683 roku biografia papieża Innocentego XI zatytułowana: The Devil’s Patriarch. O popularności tej biografii świadczy to, że wg relacji wydawcy Johna Duttona cały nakład rozszedł się w dwa tygodnie.
Po okresie prześladowań związanych z porażką Wigów, Ness schronił się na pewien czas w Londynie. W latach 1690-1696 opublikował czterotomowy komentarz Biblii. Zmarł w dniu swoich urodzin w 1705 roku i został pochowany na cmentarzu Bunhill Fields.

Źródło: „Purytanie.Biografie i Dzieła”Joel R.Beeke,Randall J.Pederson.
Wydawnictwo: Instytut Tolle Lege.

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.