Henry Scudder uzyskał w 1603 r.bakalaureat [Bachelor of Arts],a w 1606 roku magisterium [Master of Arts] w Christ’s College w Cambridge.Dwa lata później poślubił Bridgett,córkę George’a Hunta,proboszcza parafii Collingbourne Ducis w hrabstwie Wiltshire,szwagierkę Williama Whately.Bridgett zmarła w wieku nieco ponad 20lat,pozostawiając jedną córkę.Przez następne kilka lat Scudder pełnił służbę duchownego w kościele w Drayton w hrabstwie Oxfordshire,gdzie był wielce szanowany za przykładną pobożność.Tam też zaprzyjaźnił się z Robertem Harrisem i Wiliamem Whately’m.Razem spotykali się co tydzień studiować Biblię .

W 1631 r Scudder opublikował swoje najsłynniejsze dzieło THE CHRISTIAN’S DAILY WALK[CODZIENNE POSTĘPOWANIE CHRZEŚCIJANINA].Dwa lata później po śmierci swojego teścia,zastąpił go na stanowisku proboszcza dużej parafii Collingbourne Ducis,gdzie służył przez 20lat,aż do śmierci.W maju 1642 roku,oo zatwierdzeniu przez Parlament ,został kaznodzieją-wykładowcą w kościele w Warminster.W następnym miesiącu został oddelegowany do Westminsterskiego Zgromadzenia Teologów,gdzie rzetelnie wykonywał powierzone mu zadania.Przewodniczył komisji recenzującej wersety biblijne proponowane na poparcie artykułów Konfesji.

W dniu postu 1644r .Scudder wygłosił przed Izbą Gmin kazanie na odstawie wersetu z księgi Micheasza(Mi 6,9).Kazanie to na żądanie Izby wydano drukiem pod tytułem „Boże ostrzeżenie dla Anglii przekazane głosem Jego łaski”.W następnym roku pełnił obowiązki tymczasowego proboszcza w londyńskiej m kościele śm.Mildred(st.Mildred Poultry).Mniej więcej w tym czasie podpisał skierowaną do Rady City”petycję duchownych niezadowolonych z proponowanej organizacji parafii Londynu według zasad prezbiteriańskich”(Oxford DNB,t.XLIX,str.582).Scudder zmarł w 1652 roku i został pochowany w parafii Collingbourne.

Źródło:”Purytanie.Biografia i Dzieła .”Joel R.Beeke;. Randall J.Pederson

Avatar

By Maciej Kosatka

Narodzony na nowo w 2009r. Początkowo członek KCHB. Obecnie działa na polu misyjnym w rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Głosi bezkompromisową Biblijną naukę. Przeciwnik charyzmanii i ekumenii z kościołem rzymski. Prywatnie mąż Pauliny i ojciec trójki dzieci - Jasia, Gabrysi i Szymona. Założyciel i koordynator platformy reformowani1689.pl Odpowiedzialny za rozwój mediów REFOtv. Prowadzi program “REFO za kierownicą”.