John Shower urodził się w 1657 roku w Exeter.Był jednym z czterech synów bogatego kupca.Kiedy skończył cztery lata,jego ojciec zmarł.John najpierw kształcił się w Exeter i Otterford w hrabstwie Somerset,a następnie w akademii w Newington Green w hrabstwie Middlesex,po czym ukończył naukę dla kandydatów na duchownych w akademii Edwarda Veala w Wapping.Idąc za radą Thomasa Mantona rozpoczął wygłaszanie kazań w wieku 20lat.Jako kaznodzieja Shower zyskiwał coraz większe uznanie i w 1678 roku został wybrany kaznodzieją-wykładowcą na nabożeństwach wieczornych w kościele przy Exchange Alley.W 1687 roku Shower ożenił się z Elizabeth Falkener,krewną Thomasa Papillona posła do Parlamentu.W 1691 roku powrócił do Londynu,gdzie służył jako asystent Johna Howe’a w kościele przy Silver Street.Po kilku miesiącach przyjął powołanie do służby w zborze prezbiteriańskim zbierającym się w Curriers’Hall przy Cripplegate,gdzie służył blisko 25 lat,aż do swojej śmierci.Jego służba kaznodziejska spotkała się z tak dobrym przyjęciem,że w 1692 roku musiano wybudować większe budynki na miejsce zgromadzeń aby pomieścić wszystkich słuchaczy.W 1713 roku miał wylew i po dwóch latach zmarł w swoim domu w Stoke Newington w hrabstwie Middlesex.

Źródło:

„Purytanie .Biografia i Dzieła”

Joel.R.Beeke, Randall J.Pederson

Instytut Tolle Lege

Maciej Stasiak

By Maciej Stasiak

Bóg zbawił go w 2017 roku. Jest członkiem Zboru Panskiego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach. Jeden z prowadzących Refo Wywiad "Twarzą w twarz" na kanale Refotv oraz prowadzący dział Refowspomnienia na stronie reformowani1689. Jeden z Administratorów grupy na Facebooku Reformowani1689.